Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Afet Yönetimi Enstitüsü / AFY 511E - Afet ve Acil Durum Yönetimi Esasları
 

AFY 511E - Afet ve Acil Durum Yönetimi Esasları

Dersin Amaçları

Temel kavram ve tanımlar: acil durum, afet, acil durum ve afet yönetimi, afetin tarihçesi, doğal afetler (atmosferik, hidrolojik, jeolojik ve sismik afetler), teknolojik afetler (baraj yıkılması, yangınlar, trafik kazaları, tehlikeli maddeler, nükleer kazalar), tehlike ve tehlike analizi / acil durum yönetiminin evreleri (önleme, hazırlıklı olma, müdahale, iyileştirme, zarar azaltma) / paydaşlar (halk, özel sektör, yerel ve merkezi yönetimler) ve sorumlulukları, önemli fonksiyonlar: kaynak geliştirme: (özel sektör, devlet), yardım isteme / bütünleşik/kapsamlı acil durum ve afet yönetimi: kurumlar, organizasyonlar arası koordinasyon, iletişim, olay komuta zinciri, fonksiyonel gruplar, ilişkiler / örnek uygulama / afet ve acil durum yöneticiliği mesleği

Dersin Tanımı

• Afet ve acil durum yönetiminin esasları hakkında perspektif kazandırmak
• Acil durum ve afet yönetiminin her evresini tanımlamak ve bu evredeki bütün paydaşları ve sorumluluklarını tanımak
• Acil durum yöneticisinin tanımını yaparak ; dün, bugün ve yarın gerçekleşecek eğilimleri ve sürekli öğrenmeyi öğrenme ve deneyim kazanma kavramını benimsetmek

Koordinatörleri
Hikmet İskender
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024