Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Afet Yönetimi Enstitüsü / AFY 563E - Deprem Risk Yönetimi
 

AFY 563E - Deprem Risk Yönetimi

Dersin Amaçları

Deprem ve yol açtığı tehlikelerin anlaşılması
Depremin yapılar ekonomi ve toplum üzerindeki öneminin kavranması
Deprem ve yol açtığı tehlikelerin etkilerinin risk yönetimi odaklı afet yönetimi ile azaltılacağının öneminin tartışılması,
Yapısal ve Yapısal olmayan zarar azaltma çalışmalarının öneminin anlaşılmasını sağlamak,
Uygulanan deprem zarar azaltma uygulama, strateji ve politikalarını alınan dersleri tartışmak

Dersin Tanımı

Türkiye’de ve dünyada deprem tehlikesi, Levha Tektoniği ve levha hareketleri, faylanma ve kırılma, büyüklük, şiddet, Fay sistemleri ve deprem tehlikesi haritaları, deprem araştırmaları, deprem ve ikincil tehlikeler, tehlike ve risk analizi, zarargörebilirlik, CBS tabanlı senaryolar, depremlerin etkileri. Deprem ve Afet Risk Yönetimi. Yapısal-olmayan zarar azaltma programları: Arazi kullanımı, yerel yönetimler ve arazi kullanımı ile ilgili yönetmelikler, kamu yönetimi ve ilişkiler. Toplum-tabanlı deprem risk azaltma çalışmaları ve hazırlık programları, deprem eğitimi ve bilgilendirme, mahalle gönüllüleri ve TAME, town-watching, Risk iletişimi (Medya ve STK’ların rolü ve önemi. Riskin transferi (deprem sigortası), Geçmiş depremlerden alınan dersler, müdahale, geçici barınma sorunları, rehabilitasyon ve iyileştirmeye yönelik uzun dönem risk/zarar azaltma çalışmaları (enkaz ve tehlikeli atık sorunları). Yapısal zarar azaltma yöntemleri ve programları: bina tipleri ve nispi duyarlılık, bina kodları (tarihçesi ve gelişimi), hasar değerlendirme, Kamu (devlet, okullar, hastaneler), kritik tesisler ve alt yapının restorasyonu.

Koordinatörleri
Abdullah Can Zülfikar
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024