Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / YSB 660E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yer Bilimlerinde İnsansız Hava Sistemleri
İngilizce Unmanned Aerial Systems in Earth Sciences
Dersin Kodu
YSB 660E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Orkan Özcan
Dersin Amaçları Bu dersin temel amacı, öğrencilere jeolojik dış ortamlarda güvenli ve başarılı bir
İHA uçuşunu planlaması ve gerçekleştirilmesi için gerekli detayları öğretmektir.
Ders, aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, jeouzamsal perspektifinden
İnsansız Hava Sistemine bir giriş sağlar:
• Algılayıcılar ve platformlar;
• Uzaktan algılama uygulamaları;
• İHS’nin operasyonel gereksinimleri;
• Veri işleme yazılımları;
• Nokta bulutu, ortofoto ve sayısal yüzey modeli gibi sayısal verilerin
üretilmesi;
• Ülkemizde bir İHS’ni işletmek için mevcut kurallar ve düzenlemeler;
• Yer bilimlerinde İHS’nin yeri ve uygulamalar
The major goal of this course is to teach the student the
Dersin Tanımı Ders, İnsansız Hava Sistemlerindeki hukuki talimatları ve yönetmelikleri içeren temel konular ile birlikte yer bilimlerindeki pratik arazi uygulamalarını ve veri işleme deneyimini kapsayacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci, uçuş planlamasının ve İHA operasyonlarının önemli
yönlerini bilmelidir.
Dersin tamamlanmasıyla öğrenciler aşağıdakileri yapabilecektir:
• İnsansız Hava Sistemlerini tanımlayan temel kavramları anlamak
• İHA bileşenlerini tanımlamak
• İHA-tabanlı bir uçuş görevi tasarlamak
• İHA-tabanlı görüntü işleme tekniklerini öğrenmek
• GIS işlemleri için İHA’nın potansiyel uygulamalarını tanımak
• Ortofoto ve sayısal yüzey modeli gibi jeouzamsal ürünler üretmek
• Kullanıcılara bir İHA’yı
Önkoşullar
Gereken Olanaklar Öğrenciler, uçuş planlaması, izleme ve veri işlemesi için Pix4D Capture, Pix4D Desktop, ArcGIS, Postflight Terra, eMotion3, Matlab programlarını
kullanacaklardır.
Diğer Ödev ve projeler

- Öğrenciler seçecekleri bir konu ile ilgili sunum yapacaklardır.
- Pratik eğitim, öğrencinin kendi projesi için Avrasya Yer Bilimleri Ensitüsü’nün İHA sistemini kullanmasına izin verecektir.

Lab. Uygulamaları

- Uçuş planlaması ve takibi için uygulama
- Uçuş sonrası elde edilen verilerin işlenmesi için uygulama
Ders Kitabı Özcan, O., Demir, B., Akay, S. (2019). İnsansız Hava Araçları ve Yer Bilimleri, II.baskı, 173 sf., ISBN: 978-605-288-755-4.
Diğer Referanslar Manfreda, S., et al. (2018). On the Use of Unmanned Aerial Systems for
Environmental Monitoring. Remote Sensing 10(4): 641.
Carrivick, J.L., Smith, M.W., Quincey, D.J., (2016). Structure from
Motion in the Geosciences; Wiley-Blackwell: Oxford, UK,; p. 208.
Ruzikova K. and Inspektor T., (2015) Surface Models for Geosciences.
Springer International Publishing, Switzerland, XXII, 308 ISBN: 978-3-
319-18406-7
Colomina, I., Molina, P., (2014). Unmanned aerial systems for
photogrammetry and remote sensing: A review,ISPRS Journal of
Photogrammetry and Remote Sensing, Volume 92, Pages 79-97, ISSN
0924-2716, https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.02.013.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023