Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / YSB 575E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İklim Bilimciler için Veri Analizi
İngilizce Data Analys.for Climate Scie.
Dersin Kodu
YSB 575E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Alper Ünal
Dersin Amaçları 1. Veri analizi prensiplerinin anlaşılması konusunda, istatistiksel metodlar kullanılarak, sağlam bir temel oluşturmak
2. Öğrencilerin bilimsel analiz için kullanabileceği gerekli donanımı sağlamak
Dersin Tanımı Bu ders, iklim bilimleri konusunda araştırma yapan öğrencilerin veri analizi ile ilgili temelin oluşturulması ve modern yaklaşımların öğretilmesini amaçlamaktadır. Ders sonunda ham verinin alınıp hazırlanması ve doğru istatistiksel modellerin kullanımıyla anlamlı sonuçların çıkartılıp görsellerin hazırlanması sağlanacaktır. Ders sırasında veri analizi için gerekli olan R ve Python ortamında programlama yapılması da öğretilecektir.
Dersin Çıktıları Bu dersi alan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar
1. Verinin sunumunu ve bilgiye aktarımını öğrenir
2. Çevre biliminde kullanılan istatistikleri öğrenir ve uygular
3. Veri analizinde uygun istatistik modelinin seçimini ve uygulamasını öğrenir
4. Gerçek veri ile çalışır, analiz eder ve sonuçlarını değerlendirir
5. Modern veri analiz platformlarını kullanmayı öğrenir
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Statistical Methods in Atmospheric Sciences, Daniel S. Wilks, Elsevier 2011
Diğer Referanslar 1. Using Multivariate Statistics, Barbara G. Tabachnick and Linda S. Fidell, Sixth Ed. John Pearson 2013
2. Python for Data Analysis, Wes McKinney, O'Reilly, 2013
3. R for Data Science, Garrett Grolemund, Hadley Wickham, O’Reilly, 2017.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023