Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / JDM 606E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sediment Jeokimyası
İngilizce Sediment Geochemistry
Dersin Kodu
JDM 606E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nazlı Olğun Kıyak
Dersin Amaçları 1. Deniz Çökelleri: kökensel bileşenler ve sınıflama. Mineralojik ve kimyasal bileşimi.
2. Çökellerde kil mineralleri: sınıflaması, kökeni ve özellikleri.
3. Karbonat sistemi ve karbonat çökelleri.
4. Sapropel: çökelme koşulları ve jeokimyası.
5. Deniz çökellerinin kirlenmesi
Dersin Tanımı Deniz Çökelleri: kökensel bileşenler ve sınıflama. Mineralojik ve kimyasal bileşimi. Çökellerin fiziksel- kimyasal özellikleri ve ilgili parametrelerin ölçümü (log alımı). Sedimantasyonun fiziko-kimyasal parametreleri. Kolloidler ve özellikleri. Çökellerde kil mineralleri: sınıflaması, kökeni ve özellikleri. Sedimanlarda organik madde. Erken sediment diyajenezi. Gözenek suyunda erken diyajenez reaksiyonları ve madde akışı. Karbonat sistemi ve karbonat çökelleri. Sapropel: çökelme koşulları ve jeokimyası. Deniz çökellerinin kirlenmesi
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar
1. Deniz, göl ve nehir çökellerinin jeokimyası,
2. Fiziksel, kimyasal log alımı
3. Diyajenez jeokimyası
4. Denizel sedimanların kirlenmesi
Önkoşullar Ön koşul yoktur
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Schulz, H.D. and Zabel, M. (eds.), 2000. Marine Geochemistry. Berlin Springer, 455 p
Diğer Referanslar Chester, R. 2000. Marine Geochemistry. London: Unwin Hyman. 2nd edition.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024