Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / ANT 596E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
İngilizce Scien.Rese., Ethic&Seminar
Dersin Kodu
ANT 596E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
- 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Bülent Arıkan
Dersin Amaçları 1. Bilimin tanımı ve bilimsel araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi,
2. Bilimsel metodoloji, araştırma tasarımı ve veri toplama yöntemlerinin öğrenilmesi,
3. Bilimsel yayın çeşitlerinin (tez, makale, rapor, vb.) öğrenilmesi,
4. Bilimsel araştırma ve yayında uyulması gereken etik ilkelerin öğrenilmesi,
5. Başarılı sunum tekniklerinin değerlendirilmesi, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Dersin Tanımı Bilim tanımı ve gelişimi, bilimsel araştırma yaklaşımı, literatür analizi, araştırma tasarımı, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, veri toplanması, tez, proje ve bilimsel makale yazım teknikleri, araştırma yapılırken izlanmesi gereken etik ilkeler, yayın yapılırken izlenmesi gereken hususlar, tez konusu/kendi mühendislik alanı kapsamında yapılacak sunumlar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar:
1. Bilimin, bilimsel bilginin ve bilimin tarihsel gelişiminin ne olduğunu kavramış olma,
2. Bilimsel araştırma yöntemlerini anlamış ve uygulayabilecek olma,
3. Literatür taraması ve analizi yapabilmek,
4. Bilimsel yayın çeşitlerinin neler olduğunu ve temel özelliklerini öğrenmiş olma,
5. Bilimsel çalışmada takip edilmesi gereken etik kuralları kavramış ve içselleştirmiş olmak,
6. Teknik veya teknik olmayan konularda sunum hazırlama becerisine sahip olma,
7. Sunum yaparken sözel/vokal/görsel olarak dinleyiciye hitap etmeyi öğrenmiş olma,
8. Sunum esnasında iletişimin önemini kavrama, topluluk önünde rahat konuşma becerisine sahip olma.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024