Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / YSB 606E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ekosistem Ekolojisi
İngilizce Ecosystem Ecology
Dersin Kodu
YSB 606E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ömer Yetemen
Dersin Amaçları 1. Öğrenciyi ekolojide system yaklaşımına aşina kılmak;
2. Ekosistem paradigmasının sınırlarını kavratmak;
3. Kuramsal, gözlemsel ve deneysel yaklaşımları ve gerekli araştırma altyapılarına yönelik güncel gelişmeleri tanıtmak;
4. Öğrenciye topluluk yapısı/biyoçeşitlilik ve kararlılı¨ilişkilerine cevap arayan kuramsal çerçeveleri ve metaanalizleri tanıtmak.
Dersin Tanımı Ekosistem kavramı ve tarihçesi, iklim, su ve enerji bütçesi, karbon girdisi, besin kullanımı ve döngüsü, beslenme dinamiği, ekosistem süreçleri, biyojeokimyasal döngüler.
Dersin Çıktıları Bu dersi alan lisansüstü öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar
1. Ekolojide ekosistem yaklaşımı;
2. Ekosistemlerde enerji ve besin maddesi akışları ve süreçleri;
3. Zaman ve mekan ölçeği sorunları;
4. Toprak tipleri, oluşumu ve karasal ekosistemlerde toprağın rolü;
5. Su ve besin maddeleri için stok, akış ve kalış süresi kestirimleri yapma becerileri;
6. Ulusal ve uluslararası gözlemsel ağ kurma yönünde güncel girişimler;
7. Ekosistem ekolojisinde in natura, in vitro ve in silico deneysel yöntemler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology, F. S. Chapin III, P. A. Matson and H. A. Mooney, 2002, Springer.
Diğer Referanslar 2. Ecosystems, G. Dickinson and K. Murphy, 2nd edition, 2007, Routledge.
3. Marine ecological processes, I. Valiela, 1995, Springer.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024