Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / YSB 526E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fiziksel Hidroloji
İngilizce Physical Hydrology
Dersin Kodu
YSB 526E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ömer Yetemen
Dersin Amaçları 1. Atmosfer ve kara yüzeyinde suyun varlığı, dağılımı ve hareketini yöneten fiziksel prensiplerin ve kavramların nitelik ve nicelik olarak anlaşılmasını sağlamak
2. Bir havzada suyun varlığının değişen iklim tarafından nasıl etkileneceği konusunun nitelik ve nicelik olarak anlaşılmasını sağlamak
Dersin Tanımı Bu ders, atmosferik süreçler ile yeryüzeyiyle ilgili hidrolojik süreçlere ağırlık vererek hidroloji bilimine ve hidrolojik döngüye dair modern kavramsal ve metodolojik yaklaşımların kapsamlı değerlendirmesini ele alır. Yeryüzünde hayatı destekleme konusunda oynadığı merkezi rol nedeniyle su, klimatoloji, biyoloji, meteoroloji, kimya, mühendislik ve hidrojeolojinin de dahil olduğu pek çok farklı disiplinin ilgi alanındadır. Fiziksel hidroloji bu alanlarda da yaygın olan pek çok kavram ve yaklaşımı paylaşmakla beraber onu diğer disiplinlerden ayıran kendine has bir bakış açısını muhafaza eder.
Dersin Çıktıları Bu dersi alan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar
1. Suyun fiziksel özelliklerini öğrenir
2. Temel hidrolojik kavramları öğrenir
3. Suyun küresel çevrimini ve genel sirkülasyonun bu çevrimdeki rolünü öğrenir
4. Yağış çeşitlerini ve bunların oluşum mekanizmalarını öğrenir
5. Şiddet-süre-frekans eğrileri hazırlayabilir
6. Suyun toprağa sızmasını ve bunun modellemesini öğrenir
7. Su yüzeylerinden buharlaşmayı ve bitkilerden olan terlemeyi hesaplayabilir
8. Küçük havzalar için yağış-akış modellemesi gerçekleştirebilir
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Physical Hydrology, 2nd edition, S.L. Dingman, 2002, Prentice-Hall
Diğer Referanslar 1. Handbook of Hydrology, D. Maidment (ed.), 1993, McGraw-Hill
2. Applied Hydrology, V.T. Chow, D.R. Maidment, and L.W. Mays, 1988, McGraw-Hill
3. Hidroloji, M. Bayazıt, 1999, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024