Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi / BLG 231E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sayısal Devreler
İngilizce Digital Circuits
Dersin Kodu
BLG 231E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ali Sinan Çabuk
Ali Sinan Çabuk
Dersin Amaçları 1. Bu dersin amacı öğrencilere sayısal lojik devrelere ilişkin kapsamlı bilgi vermektir.

2. Dersi tamamlayan öğrenciler kombinezonsal devreleri çözümleyecek ve tasarlayacak durumda olacaklardır.

3. Dersi tamamlayan öğrenciler ardışıl devreleri çözümleyecek ve tasarlayacak durumda olacaklardır
Dersin Tanımı Boole cebri, ikilik sistemde sayılar, kombinezonsal devre tasarımı, eşzamanlı (senkron) ardışıl devrelerin çözümleme ve tasarımları
konularına giriş dersidir.
Dersin Çıktıları 1. İkilik tabandaki sayılar üzerinde aritmetik işlemler yapmak,
2. Boole cebrinin teorem ve özelliklerini kullanarak lojik ifadeler üzerinde işlemler yapmak vebu ifadeleri basitleştirmek.
3. Lojik fonksiyonların temel içerenlerinin Karnaugh diyagramları ve Quine
-McCluskeyyöntemiyle bulunması ve bu fonksiyonların gerçeklenmesi. Bu işlemleri tümüyle tanımlanmamış(belirsiz girişlere sahip) fonksiyonlar üzerinde de yapabilmek.
4. Orta ölçekli tümdevreler "MSI" (Toplayıcı, veriseçici, kodçözücü) kullanarak sayısalsistemlerin gerçeklenmesi.
5. Tutucu, flip-flop gibi veri saklama elemanlarının işlevsel ve zamansal özellikler
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı John F. Wakerly, Digital Design Principles & Practices , 4th edition updated, Prentice (Textbook)Hall, 2005.
Morris Mano, Digital Design, 3rd ed., Prentice Hall, 2002.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024