Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi / YZV 425E - Yapay Zeka ve Veri Mühendislliği için sanat
 

YZV 425E - Yapay Zeka ve Veri Mühendislliği için sanat

Dersin Amaçları

1. Öğrencilerin, sanat, tasarım ve felsefe alanlarıyla ilgili bilinç düzeylerini artırarak mesleki gelişimlerinde yaratıcı anlamda kullanmalarını sağlamak,
2. Kendi meslek alanlarının bilgisini diğer bilgi alanlarıyla ilişkilendirebilmesini ve holistik bir bakışla bütünleşik olarak değerlendirilebilmesini sağlamak,
3. Sanat, tasarım ve felsefe alanında nitelikli birikim oluşturmak,
4. Mesleki uygulama alanlarına yönelik yaratıcı uygulamalar için alt yapı hazırlamak,

Dersin Tanımı

Ders, bio-mühendisliğin tasarım düzeyinde gerekli yaratıcı özünü sanat ve bilim felsefesi kuramları eşliğinde ve gerekli bilgi, beceri ve yeterlilik bağlamında irdeler. Bu çerçevede, felsefi ve tarihsel bağlamda sanat ve mühendislik ilişkisi, felsefi ve sanatsal açıdan doğal ve yapay yapıların incelenmesi, mühendislik tasarımında esin kaynağı olarak doğa çözümlemeleri, sanat ve tasarımda kuram kılgı bağıntısı, mühendisliğin disiplinlerarası doğası, tasarımda çok boyutluluk ve bütünlük öncelikle ele alınacaktır.

Koordinatörleri
Aynur Karakaş Karaağaç
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024