Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi / YZV 425E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yapay Zeka ve Veri Mühendislliği için sanat
İngilizce Art of Eng. for Inf.Syst.
Dersin Kodu
YZV 425E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Aynur Karakaş Karaağaç
Dersin Amaçları 1. Öğrencilerin, sanat, tasarım ve felsefe alanlarıyla ilgili bilinç düzeylerini artırarak mesleki gelişimlerinde yaratıcı anlamda kullanmalarını sağlamak,
2. Kendi meslek alanlarının bilgisini diğer bilgi alanlarıyla ilişkilendirebilmesini ve holistik bir bakışla bütünleşik olarak değerlendirilebilmesini sağlamak,
3. Sanat, tasarım ve felsefe alanında nitelikli birikim oluşturmak,
4. Mesleki uygulama alanlarına yönelik yaratıcı uygulamalar için alt yapı hazırlamak,
Dersin Tanımı Ders, bio-mühendisliğin tasarım düzeyinde gerekli yaratıcı özünü sanat ve bilim felsefesi kuramları eşliğinde ve gerekli bilgi, beceri ve yeterlilik bağlamında irdeler. Bu çerçevede, felsefi ve tarihsel bağlamda sanat ve mühendislik ilişkisi, felsefi ve sanatsal açıdan doğal ve yapay yapıların incelenmesi, mühendislik tasarımında esin kaynağı olarak doğa çözümlemeleri, sanat ve tasarımda kuram kılgı bağıntısı, mühendisliğin disiplinlerarası doğası, tasarımda çok boyutluluk ve bütünlük öncelikle ele alınacaktır.
Dersin Çıktıları 1. Öğrencilerin, sanat, tasarım ve felsefe alanlarıyla ilgili bilinç düzeylerini artırarak mesleki gelişimlerinde yaratıcı anlamda kullanmalarını sağlamak,
2. Kendi meslek alanlarının bilgisini diğer bilgi alanlarıyla ilişkilendirebilmesini ve holistik bir bakışla bütünleşik olarak değerlendirilebilmesini sağlamak,
3. Sanat, tasarım ve felsefe alanında nitelikli birikim oluşturmak,
4. Mesleki uygulama alanlarına yönelik yaratıcı uygulamalar için alt yapı hazırlamak,
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Goethe’s Way of Science (A Phenemenology of Nature), David Saemon and Arthur Zajonc, State University of New York Press, 1998
-Drawing on the Right Side of the Brain, Betty Edwards, J.P.Tarcher Inc., 1979
-Design Drawing, Francis D.K. Ching, John Wiley & Sons, Inc., 1998
-Design Paradigms, Warren K. Wake, John Wiley & Sons, Inc., 2000
-A Companion to the Philosophy of Biology
Sahotra Sarkar (Editor), Anya Plutynski (Editor)
February 2008, Wiley-Blackwell
- A Companion to Aesthetics, 2nd Edition
Stephen Davies (Editor), Kathleen Marie Higgins (Editor), Robert Hopkins (Editor), Robert Stecker (Editor), David E. Cooper (Editor)
April 2009, Wiley-Blackwell
- The Blackwell Companion to Philosophy, 2nd Edition
Nicholas Bunnin (Editor), Eric Tsui-James (Editor)
October 2002, Wiley-Blackwell
- A Companion to the Philosophy of Science
W. H. Newton-Smith (Editor)
January 2000, Wiley-Blackwell
- A Companion to the Philosophy of Technology
Jan Kyrre Berg Olsen, Stig Andur Pedersen, Vincent F. Hendricks
April 2009, Wiley-Blackwell
- Felsefe Tarihi: Thales'ten Baudrillard'a, Ahmet Cevizci, Say, 2009
- Felsefeye Giriş, Ahmet Cevizci, Sentez, 2007
- Sanat ve Estetik, Bolla, Peter de Ayrıntı, 2006
- Altın Oran, Mehmet Suat Bergil, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1993
- Flatland: A Romance of Many Dimensions, E.A. Abbot, Penguin Books, 1998 / EText version: http://www.alcyone.com/max/lit/flatland/
- Vitruvius Pollio: The ten books on architecture, Transl. Morris Hicky Morgan, Dover Publications, 1960
- Turgut Cansever: Mimar Sinan, Albaraka Türk Kültür Yayınları, 2005
-Ilhan Koman & Françoise Ribeyrolles, Leonardo: On My Approach To Making Nonfigurative, Static and Kinetic Sculpture, Pergamon Press, New York (USA), 1979, Vol.12
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024