Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / BLU 601E - Güdümlü Araştırma
 

BLU 601E - Güdümlü Araştırma

Dersin Amaçları

1. Araştırma ilgi alanında temel olarak kabul edilen veya alanın sınırlarını genişletmeye yönelik yakın geçmişte öncü olarak atfedilebilecek değerde önemli bilimsel yayınların okunması, analiz edilmesi ve yorumlanması.
2. Araştırma alanında altyapı, pratik veya teorik bilgi ve becerilerin edinilmesi.
3. Edinilen altyapı, pratik veya teorik bilgi ve becerilerin gözetmen öğretim üyesi ile tartışılması ve araştırma alanının sınırlarının keşfedilmesi.
4. Edinilen altyapı, pratik veya teorik bilgi ve becerilerin ve potansiyel araştırma çalışmalarının kısa ve öz bir sunum şeklinde kendi sözleri ile ifade edilmesi.

Dersin Tanımı

Bir öğretim üyesinin gözetiminde, öğretim üyesi ile yapılan haftalık toplantılar esnasında öğretim üyesinin uygun gördüğü kendi uzmanlık alanındaki bilimsel yayınların incelenmesi. Haftalık toplantılarda incelenen yayınların analizinin ve gelecekte izlenebilecek potansiyel araştırma doğrultularının öğretim üyesi ile bir tartışma ortamında paylaşılması. Her 3-4 haftada bir edinilen birikimin, bilimsel alandaki önemli sonuçların ve potansiyel ilerleme doğrultularının özetlendiği kısa bir sunum yapılması. Dönem sonunda yapılan bütün çalışmaların özetlendiği bir dönem raporunun hazırlanması.

Koordinatörleri
Hamza Salih Erden
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024