Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / BLU 601E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Güdümlü Araştırma
İngilizce Guided Research
Dersin Kodu
BLU 601E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hamza Salih Erden
Dersin Amaçları 1. Araştırma ilgi alanında temel olarak kabul edilen veya alanın sınırlarını genişletmeye yönelik yakın geçmişte öncü olarak atfedilebilecek değerde önemli bilimsel yayınların okunması, analiz edilmesi ve yorumlanması.
2. Araştırma alanında altyapı, pratik veya teorik bilgi ve becerilerin edinilmesi.
3. Edinilen altyapı, pratik veya teorik bilgi ve becerilerin gözetmen öğretim üyesi ile tartışılması ve araştırma alanının sınırlarının keşfedilmesi.
4. Edinilen altyapı, pratik veya teorik bilgi ve becerilerin ve potansiyel araştırma çalışmalarının kısa ve öz bir sunum şeklinde kendi sözleri ile ifade edilmesi.
Dersin Tanımı Bir öğretim üyesinin gözetiminde, öğretim üyesi ile yapılan haftalık toplantılar esnasında öğretim üyesinin uygun gördüğü kendi uzmanlık alanındaki bilimsel yayınların incelenmesi. Haftalık toplantılarda incelenen yayınların analizinin ve gelecekte izlenebilecek potansiyel araştırma doğrultularının öğretim üyesi ile bir tartışma ortamında paylaşılması. Her 3-4 haftada bir edinilen birikimin, bilimsel alandaki önemli sonuçların ve potansiyel ilerleme doğrultularının özetlendiği kısa bir sunum yapılması. Dönem sonunda yapılan bütün çalışmaların özetlendiği bir dönem raporunun hazırlanması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Bilimsel yayınlardan bilgi birikimi edinme.
2. Bilimsel yayınları analiz yeteneği.
3. Bilimsel yayınları yorumlayarak yeni araştırma konu ve yönleri keşfedebilme yeteneği.
4. Alanda uzman bir kişi ile bilimsel tartışma ve iletişim kurabilme yeteneği.
5. Bilimsel sunuş becerisi.
6. Bilimsel rapor hazırlanması.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024