Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / BIL 106E - Intr to Sci&Eng Comp (Fortran)
 

BIL 106E - Intr to Sci&Eng Comp (Fortran)

Dersin Amaçları

1.Özel programlama ortamıyla yeterince aşina olunmasını sa?lamak
2. Temel programlama mantı?ının ve tekniklerinin kavranmasını geliştirmek
3. Bir programın yazılması, derlenmesi, çalıştırılması ve hata ayıklanması bilgilerini geliştirmek
4. Bilimsel ve mühendislik problemlerini çözmede kullanılan farklı sayısal yöntemlerin bilgisayar algoritmaları ve programlama dili üzerine işleyiş bilgisi geliştirmek
5. Ileri düzey programlama dili kullanarak ö?rencilerin problemleri analiz etme ve çözme yetene?ini geliştirmek

Dersin Tanımı

Introduction to Programming, Flowcharts, Algorithm Design, Introduction to Fortran Programming, Simple I/O, Arithmetic Operators Data Types, Logical Expressions Control Statements : IF Structure, Control Statements : CASE Structure, Repetitive Structure : DO, WHILE Loops, Formatted I/O, File
Processing, Subprograms (Modules, Procedures, functions and Subroutines), Arrays, Basic Engineering Applications

Koordinatörleri
Elçin Tan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024