Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / GIT 508 - CBS'de Özel Konular
 

GIT 508 - CBS'de Özel Konular

Dersin Amaçları

Ders; projeler, okumalar ve coğrafi bilgi sistemleri ile veri analizi ve ortak coğrafi
sorunlarla yüz yüze iletişimi kolaylaştırmakla ilgili tartışma ortamlarını yaratmayı
amaçlar.
• Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, seçilecek özel bir projede, konumsal ve
özniteliksel sorgulamalar, harita bindirmeleri ve tamponlama tekniklerini kullanarak hem
vektör hem de raster verileri analiz edebilmek için problem çözme yeteneklerini
geliştirecektir.
• Öğrencilerin aynı zamanda tasarım ve harita üretiminde deneyim kazanmaları da
amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Ders kapsamında bir dönem projesi, okumalar ve sunum uygulanacaktır. Onuncu hafta itibari
ile vektör ve raster veri kullanarak gerçek dünya’dan analitik senaryo ile CBS adresli dönem
projesine konu problemler konu edilecektir. Konumsal ve özniteliksel sorgular
gerçekleştirilip, yeni veri setleri üretmek için geoprocessing operasyonlar
değerlendirilecektir. Bir CBS projesi için iş akışları, tanımlanan adımlar ve gerekli veri
prosedürleri derste öğrenilen beceriler ile birlikte sergilenecektir.

Koordinatörleri
Zaide Duran
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024