Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / GIT 508 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe CBS'de Özel Konular
İngilizce Special Topics İn GIS
Dersin Kodu
GIT 508 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Zaide Duran
Dersin Amaçları Ders; projeler, okumalar ve coğrafi bilgi sistemleri ile veri analizi ve ortak coğrafi
sorunlarla yüz yüze iletişimi kolaylaştırmakla ilgili tartışma ortamlarını yaratmayı
amaçlar.
• Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, seçilecek özel bir projede, konumsal ve
özniteliksel sorgulamalar, harita bindirmeleri ve tamponlama tekniklerini kullanarak hem
vektör hem de raster verileri analiz edebilmek için problem çözme yeteneklerini
geliştirecektir.
• Öğrencilerin aynı zamanda tasarım ve harita üretiminde deneyim kazanmaları da
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Ders kapsamında bir dönem projesi, okumalar ve sunum uygulanacaktır. Onuncu hafta itibari
ile vektör ve raster veri kullanarak gerçek dünya’dan analitik senaryo ile CBS adresli dönem
projesine konu problemler konu edilecektir. Konumsal ve özniteliksel sorgular
gerçekleştirilip, yeni veri setleri üretmek için geoprocessing operasyonlar
değerlendirilecektir. Bir CBS projesi için iş akışları, tanımlanan adımlar ve gerekli veri
prosedürleri derste öğrenilen beceriler ile birlikte sergilenecektir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve
yetkinlik kazanırlar;
v. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık
düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
vi. Alanı ile ilgili karşılaşılan özel sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak
çözümleyebilme.
vii. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri uygulama düzeyinde
paylaşabilme.
viii. Coğrafi Bilgi Sistemi projelerindeki disiplinlerarası çalışma gerekliliğini kavrayabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Chainey, S., Ratcliffe, J., 2005. GIS and Crime Mapping, John Wiley & Sons Ltd.,
ISBN 978-0-470-86099.
2. Church, R., Murray, A., 2009. Business Site Selection, Location Analysis, And
GIS, Wiley Pub., ISBN 978-0-470-19106-4.
3. Haklay, M., 2010. Interacting with Geospatial Technologies, Wiley,
Blackwell, ISBN: 978-0-470-99824-3.
4. Longley, P.A, Goodchild, M., Maguire, D., Rhind, D., 2009. Geographical
Information Systems: Principles, Techniques, Management and
Applications, Wiley, ISBN 0-471-73545-0.
5. Malczewski, J., 1999. GIS and Multucriteria De
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022