Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / GIT 501 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Konumsal Matematik Yöntemler
İngilizce Spatial Mathematical Methods
Dersin Kodu
GIT 501 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Arif Çağdaş Aydınoğlu
Dersin Amaçları Matematiksel anlatım konumsal nesnelerin uzaysal boyutları ve ilişkilerini ifade etmede büyük önem taşır. Konum tabanlı matematiksel yöntemler ile varlıkların temel geometriksel davranışları ve aralarındaki ilişkiler tanımlanacaktır. Böylece CBS’nin temel fonksiyonlarının matematiksel kavram altyapısı ortaya konabilecektir.
Dersin Tanımı Uzay geometrisine giriş. Vektörel cebir. Temel koordinat sistemleri ve koordinat dönüşümleri. Projeksiyon sistemleri. Fonksiyonlar ve doğrusal modeller. Matris cebiri. Venn diyagramları. Boolen cebir ve işlemleri. Graf teorisi, yollar ve çevrimler, bağlantılar. Düzlemsel grafikler, düz ve topolojik bakışlar. Ağ yapılarında akışlar. Harita cebiri. Raster bazlı hesaplamalar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
• Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,
• Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme,
• Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme,
• Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
• Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,
• Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar CBS ile ilgili matematik kavramını uygulamada irdelemek amacıyla yazılım ve uygulama çalışmaları gereklidir.
Diğer Her bir öğrenci, CBS ile ilgili belirlenen matematik ve hesaplama kavramının teorisi ve uygulamasına yönelik proje hazırlayacak ve sunum yapacaktır.
Ders Kitabı Ders slaytları ve notları
Diğer Referanslar 1. Worboys, M, Duckham, M., GIS : A Computing Perspective, Second Edition, CRC Press, 2004.Diestel, R., 2006. Graph Theory- Graduate Texts in Mathematics, Springer, ISBN-10 3-540-26183-4, NY, USA.
2. Kainz, W.,, The Mathematics of GIS, V.2.1, Textbook, University of Vienna, 2010.
3. Duckham, M., Goodchild, M.F., Worboys, M.F., Foundation of Geographic Information Science, DeMers, N. M., 2009. GIS For Dummies, Wiley Publishing, Inc., ISBN 978-0-470-23682-6.
4. Humphreys, T. P., 2000. A Reference Guide to Vector Algebra, Jain Pub., ISBN 978-0-87573-095-0.
5. Hohn, F. E., 2003. Elementary Matrix Algebra, Dover Publications, ISBN 978-0486425347.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020