Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / GIT 501 - Konumsal Matematik Yöntemler
 

GIT 501 - Konumsal Matematik Yöntemler

Dersin Amaçları

• Matematiksel anlatımın konumsal nesnelerin uzaysal boyutları ve ilişkilerini ifade
etmedeki önemini belirtme
• Konumsal nesnelerin yönetiminde kullanılan matematiksel yöntemler ve varlıkların
temel geometriksel davranışlarını tanımlama
• Böylece CBS’nin temel fonksiyonlarının bilgisayar ortamındaki matematiksel altyapısı
ortaya koyma

Dersin Tanımı

Uzay geometrisine giriş. Mantık, Vektörel cebir. Temel koordinat sistemleri ve koordinat
dönüşümleri. Projeksiyon sistemleri. İlişkiler, Fonksiyonlar ve doğrusal modeller. Matris
cebiri. Venn diyagramları. Boolen cebir ve işlemleri. Topology kavramı. Graf teorisi, yollar ve
çevrimler, bağlantılar. Topolojik bakışlar. Ağ yapılarında akışlar. Harita cebiri. Raster bazlı
hesaplamalar.

Koordinatörleri
Adalet Dervişoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023