Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / HBM 631E - Bilgisayar Yardımlı İlaç Tasarımı: Temelleri ve Uygulamalar
 

HBM 631E - Bilgisayar Yardımlı İlaç Tasarımı: Temelleri ve Uygulamalar

Dersin Amaçları

1. Proteinlerin homoloji modellemesinin öğretilmesi
2. Yapısal ve kimyasal verilerin sunumunun anlatılması
3. Bilgisayar destekli farkofor sentez, ve yeni ilaç tasarımının öğretilmesi
4. Kimyasal yapının tanımlanması için 2-Boyutlu formata indirgenme yönteminin kullanımının tanıtılması
5. 3D QSAR arkasındaki kavramların tanıtılması

Dersin Tanımı

İlaç Tasarımı, ,Konformasyonel Analiz ve Moleküler Yüzeyler, İstatistiksel Regresyon ve Kısmi En Küçük Kareler Analizi, Lipofilisite ve Partisyon Katsayısı (Log P), Veritabanları, 2D Nicel Yapı Aktivite İlişkileri, 3D-QSAR Karşılaştırmalı Moleküler Alan Analizi (CoMFA), 3D-QSAR:Karşılaştırmalı Moleküler Benzerlik Analizi (CoMSIA), Sanal Tarama, Homoloji Model Yapılanması, Farmakofor Modellemesi, Biçim Bazlı Yöntemler, Kenetlenme Yöntemleri: Arama Algoritmaları, Puanlama, Sonuçların Doğrulanması, Protein-Ligant Kenetlenmesi

Koordinatörleri
Fethiye Aylin Sungur
Fethiye Aylin Sungur
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022