Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / HBM 631E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilgisayar Yardımlı İlaç Tasarımı: Temelleri ve Uygulamalar
İngilizce Comp.Ass.Drug Des.:Funda.&App.
Dersin Kodu
HBM 631E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fethiye Aylin Sungur
Fethiye Aylin Sungur
Dersin Amaçları 1. Proteinlerin homoloji modellemesinin öğretilmesi
2. Yapısal ve kimyasal verilerin sunumunun anlatılması
3. Bilgisayar destekli farkofor sentez, ve yeni ilaç tasarımının öğretilmesi
4. Kimyasal yapının tanımlanması için 2-Boyutlu formata indirgenme yönteminin kullanımının tanıtılması
5. 3D QSAR arkasındaki kavramların tanıtılması
Dersin Tanımı İlaç Tasarımı, ,Konformasyonel Analiz ve Moleküler Yüzeyler, İstatistiksel Regresyon ve Kısmi En Küçük Kareler Analizi, Lipofilisite ve Partisyon Katsayısı (Log P), Veritabanları, 2D Nicel Yapı Aktivite İlişkileri, 3D-QSAR Karşılaştırmalı Moleküler Alan Analizi (CoMFA), 3D-QSAR:Karşılaştırmalı Moleküler Benzerlik Analizi (CoMSIA), Sanal Tarama, Homoloji Model Yapılanması, Farmakofor Modellemesi, Biçim Bazlı Yöntemler, Kenetlenme Yöntemleri: Arama Algoritmaları, Puanlama, Sonuçların Doğrulanması, Protein-Ligant Kenetlenmesi
Dersin Çıktıları 1. Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımında kullanılan en gelişmiş yöntemler hakkında bilgi,
2. Verilen ilaç tasarımı probleminin çözümü için uygun yöntemin belirlenmesi ve uygulanabilmesi,
3. Endüstriyel alanda gerçekleşen modern ilaç tasarım teknolojilerini anlayabilme
4. İlişkili veritabanlarının doğasını anlar ve kimyasal verinin ilişkili veritabanlarında nasıl ifade dileceğini bilir,
5. Kimyasal madde ile QSAR analizinin nasıl gerçekleştirileceğini bilme
6. 3 boyutlu yapının 2 boyutlu formata indirgenmesini gerçekleştirme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022