Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / MCH 100L / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Denizcilik Kimyası Laboratuvarı
İngilizce Maritime Chemistry Laboratory
Dersin Kodu
MCH 100L Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
1 - 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Yasin Arslanoğlu
Dersin Amaçları 1. Güvenli koşullar altında öğrencilere kimya deneyleri yapma alışkanlığı kazandırmak.
2. Kimya bilgilerini deneylerle desteklemek.
3. Temel deney teknikleri ve bazı cihaz kullanım uygulamaları yapmak.
4. Bilimsel rapor yazmalarını sağlamak.
5. Denizcilik ve kimyasallar arasındaki bağlantıyı anlamalarını sağlamak.
Dersin Tanımı Denizcilik Kimyası Laboratuar dersi, denizcilik kimyası dersinde verilen temel kimya konularını
içerir. Bu laboratuarda, öğrenciler kimyasal bileşikler, çözeltiler, stokiyometri, ayırma
teknikleri, deniz kirliliği, deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, su sertliği, tehlikeli
maddeler, yakıt ve yağ türleri ve özellikleri ile Korozyon ve korozyonun kontrolü hakkında
bilgi edinirler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
I. Gerçekleştirdikleri bazı renk ve çökelme reaksiyonları sonucunda anyonlar ve katyonlar
hakkında genel bilgiye sahip olurlar.
II. Su sertliğine neden olan iyonları öğrenir ve su sertliği hesaplaması yapabilirler.
III. Deniz suyunun kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyebilirler.
IV. Yakıt ve yağlar hakkında genel bir bilgiye sahip olurlar.
Üç ayrı yöntem ile çözelti pH'ını belirleyebilirler.
Korozyon ve kontrolü hakkında fikir sahibidirler ve deneysel rapor yazabilirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022