Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / GMI 315 - Deniz Ekolojisi
 

GMI 315 - Deniz Ekolojisi

Dersin Amaçları

1. Denizel bölgelerin ekolojik sınıflandırılmasını öğretmek.
2. Ekolojinin temel prensiplerini denizel çerçevede öğretmek.
3. Ekolojik bilgilerin denizel çevre korumada nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermek.

Dersin Tanımı

Denizel çevre. Deniz dibinin topografyası. Akıntılar. Dalgalar ve kıyısal süreçler. Pelajik ve bentik bölgelerde yaşam. Haliçler, sulak alanlar ve kıyısal gelgit alanları. Ekolojik prensipler ve kavramlar; biyolojik çeşitlilik, yerel türler, popülasyon canlılığı. Popülasyon dinamikleri; üreme stratejileri. Doğum ve ölüm oranları. Yaş dağılımları. Yayılım, göç ve istila. Kaynaklar, yarar ve rekabet, avcı-av dinamikleri, besin zincirleri. Plankton dinamikleri. Balıkçılık ekolojisi. Larval ekoloji. Çevre koruma; denizel biyoçeşitliliğe tehlike oluşturan unsurlar. İstila. İklim değişikliği. Aşırı kaynak kullanımı, Sürdürülebilirlik. Denizel ekosistemlere tehlike oluşturan antropojenik faktörler.

Koordinatörleri
Ata Bilgili
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022