Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / GMI 315 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Deniz Ekolojisi
İngilizce Marine Ecology
Dersin Kodu
GMI 315 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ata Bilgili
Dersin Amaçları 1. Denizel bölgelerin ekolojik sınıflandırılmasını öğretmek.
2. Ekolojinin temel prensiplerini denizel çerçevede öğretmek.
3. Ekolojik bilgilerin denizel çevre korumada nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermek.
Dersin Tanımı Denizel çevre. Deniz dibinin topografyası. Akıntılar. Dalgalar ve kıyısal süreçler. Pelajik ve bentik bölgelerde yaşam. Haliçler, sulak alanlar ve kıyısal gelgit alanları. Ekolojik prensipler ve kavramlar; biyolojik çeşitlilik, yerel türler, popülasyon canlılığı. Popülasyon dinamikleri; üreme stratejileri. Doğum ve ölüm oranları. Yaş dağılımları. Yayılım, göç ve istila. Kaynaklar, yarar ve rekabet, avcı-av dinamikleri, besin zincirleri. Plankton dinamikleri. Balıkçılık ekolojisi. Larval ekoloji. Çevre koruma; denizel biyoçeşitliliğe tehlike oluşturan unsurlar. İstila. İklim değişikliği. Aşırı kaynak kullanımı, Sürdürülebilirlik. Denizel ekosistemlere tehlike oluşturan antropojenik faktörler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
I. Denizel ortamların sınıflandırmasını ve denizel çevre dâhilinde ekolojik dengeyi etkileyen unsurları öğrenir.
II. Ekolojik prensipler ve kavramlar hakkında genel bilgi sahibi olur.
III. Popülasyon ve komünite dinamiklerini çözümleyebilir.
IV. Kaynak, fayda ve rekabet kavramları ve bunların etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olur.
V. Plankton, larval ve balıkçılık ekolojileri hakkında bilgi sahibi olur.
VI. Ekolojik prensiplerin çevre koruma çerçevesinde nasıl uygulanacağı hakkında bilgi kazanır
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 2. Gökmen, S., Genel Ekoloji, Nobel Yayınevi, 2007, ISBN: 978-9944-77-170-2.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022