Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / GMI 132E - Mühendislik Sistemlerinin Nümerik Analizi
 

GMI 132E - Mühendislik Sistemlerinin Nümerik Analizi

Dersin Amaçları

1. Basit mühendislik problemlerinin dört işlemden oluşan yaklaşımcı metotlarla sayısal olarak nasıl formüle edilebileceğini ve çözülebileceğini öğretmek.
2. Öğrencinin sayısal metotların uygulama esaslarını anlamasını sağlamak.
3. Öğrencilerde sayısal hesaplamalarda ve bilgisayar uygulamalarında hata kavramını anlamalarını sağlamak.
4. Bilgisayar programlama dersinde (BIL 108 veya BIL 113) uygulaması yapılacak sayısal yöntemlerin teorisini öğretmek.

Dersin Tanımı

Hata analizi. Taylor serileri. Kök bulma yöntemleri. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Optimizasyon. Eğri uydurma. En küçük kareler metodu. Enterpolasyon-ekstrapolasyon. Sayısal türev ve entegrasyon. Adi diferansiyel denklemlerin çözüm metotları. Bilgisayarlarda sayı sistemleri. Stabilite ve hata yayılması. Polinomlar. Başlangıç değer problemleri.

Koordinatörleri
Ata Bilgili
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024