Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / GMI 132E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Sistemlerinin Nümerik Analizi
İngilizce Numerical Analy. of Eng.Syst.
Dersin Kodu
GMI 132E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ata Bilgili
Dersin Amaçları 1. Basit mühendislik problemlerinin dört işlemden oluşan yaklaşımcı metotlarla sayısal olarak nasıl formüle edilebileceğini ve çözülebileceğini öğretmek.
2. Öğrencinin sayısal metotların uygulama esaslarını anlamasını sağlamak.
3. Öğrencilerde sayısal hesaplamalarda ve bilgisayar uygulamalarında hata kavramını anlamalarını sağlamak.
4. Bilgisayar programlama dersinde (BIL 108 veya BIL 113) uygulaması yapılacak sayısal yöntemlerin teorisini öğretmek.
Dersin Tanımı Hata analizi. Taylor serileri. Kök bulma yöntemleri. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Optimizasyon. Eğri uydurma. En küçük kareler metodu. Enterpolasyon-ekstrapolasyon. Sayısal türev ve entegrasyon. Adi diferansiyel denklemlerin çözüm metotları. Bilgisayarlarda sayı sistemleri. Stabilite ve hata yayılması. Polinomlar. Başlangıç değer problemleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
I. Sayısal yöntemlerin temellerini bilirler.
II. Ders içeriğinde tanımlanan problemleri sayısal hesaplamaya uygun bir şekilde formüle edebilirler.
III. Bir problemin analizi için uygun sayısal yöntemi avantajlarına ve sınırlamalarına bağlı olarak seçebilirler.
IV. Bir sayısal problemi seçilen hata oranına bağlı olarak formüle edebilirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024