Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / ELK 312 - Yüksek Gerilim Tekniği
 

ELK 312 - Yüksek Gerilim Tekniği

Dersin Amaçları

1.Yüksekgerilimegereksiniminnedenleriniöğretmek,problemlerini,uygulamalarınıtanıtmak.
2.YGaygıtıtasarımıveanaliziaçısındananalitik,sayısalvedeneyselstatikalanhesabıyöntemlerinitanıtmak,boşalmaolaylarıbakımındandeğerlendirmeyivermek,
3.Gaz,katıvesıvılardaelektrikselboşalmanıntemellerini,türlerini,özellikleriniöğretmek,
4.Aşırıgerilimlerinkaynaklarınıveonlardankorunmanıntemellerinivermek.

Dersin Tanımı

ELK312-YüksekGerilimTekniğidersi,ElektrikMühendisliğiBölümü3.Sınıföğrencilerineokutulanzorunlubirderstir.Dersteanlatılankonularkısacaaşağıdabelirtilmiştir.
Elektrostatikalanlar:
Temelelektrotsistemleri,maksimumelektrikalanşiddetininyaklaşıkhesabı,çoktabakalıelektrotsistemleri,konformdönüşümü,elektrostatikalanhesabıiçinsayısalyöntemler.
Boşalmaolaylarınagiriş:
Gazlardaboşalmaolayları(Townsendvekanalteorileri,korona,yıldırımveyüzeyselboşalmalar);katıvesıvıyalıtkanlardaboşalmaolayları.
Aşırıgerilimlervekorunma:
Aşırıgerilimlerinkaynağıveaşırıgerilimlerdenkorunmahakkındakısabilgiler.

Koordinatörleri
Suat İlhan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024