Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / ELK 312 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yüksek Gerilim Tekniği
İngilizce High Voltage Techniques
Dersin Kodu
ELK 312 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Suat İlhan
Dersin Amaçları 1.Yüksekgerilimegereksiniminnedenleriniöğretmek,problemlerini,uygulamalarınıtanıtmak.
2.YGaygıtıtasarımıveanaliziaçısındananalitik,sayısalvedeneyselstatikalanhesabıyöntemlerinitanıtmak,boşalmaolaylarıbakımındandeğerlendirmeyivermek,
3.Gaz,katıvesıvılardaelektrikselboşalmanıntemellerini,türlerini,özellikleriniöğretmek,
4.Aşırıgerilimlerinkaynaklarınıveonlardankorunmanıntemellerinivermek.
Dersin Tanımı ELK312-YüksekGerilimTekniğidersi,ElektrikMühendisliğiBölümü3.Sınıföğrencilerineokutulanzorunlubirderstir.Dersteanlatılankonularkısacaaşağıdabelirtilmiştir.
Elektrostatikalanlar:
Temelelektrotsistemleri,maksimumelektrikalanşiddetininyaklaşıkhesabı,çoktabakalıelektrotsistemleri,konformdönüşümü,elektrostatikalanhesabıiçinsayısalyöntemler.
Boşalmaolaylarınagiriş:
Gazlardaboşalmaolayları(Townsendvekanalteorileri,korona,yıldırımveyüzeyselboşalmalar);katıvesıvıyalıtkanlardaboşalmaolayları.
Aşırıgerilimlervekorunma:
Aşırıgerilimlerinkaynağıveaşırıgerilimlerdenkorunmahakkındakısabilgiler.
Dersin Çıktıları 1.Yüksekgerilimegereksinimi,türlerini,uygulamalarınıbilmek,
2.Hertürlüelektrotsistemiiçinstatikelektrikalanlarınınhesabınıyapabilmek,
3.Elektrotsistemi,YGaygıtıtasarlayabilmek,
4.Boşalmaolaylarınıanlamak,ayırtetmek,önlemekvekullanmak,
5.Aşırıgerilimlerinnedenlerini,önlemlerinibilmek,
6.Yalıtımkoordinasyonukavramınıbilmek.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020