Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EHB 328E - İşaret İşleme için Makine Öğrenmesi
 

EHB 328E - İşaret İşleme için Makine Öğrenmesi

Dersin Amaçları

(1) Öğrencilere işaret işleme uygulamalarında kullanılan temel makine öğrenmesi
tekniklerini tanıtmak
(2) Öğrencilere bilimsel programlama yeteneklerini geliştirecekleri gerçekçi işaret
işleme problemleri sağlamak
(3) Öğrencilerin işaret işleme, lineer cebir, olasılık gibi konulardaki teorik bilgi ve
becerilerini güncel problemler vasıtasıyla pratik amaçlar için kullanmalarını sağlamak

Dersin Tanımı

Ders kapsamı şu başlıkları içerecektir: Veri güdümlü gösterimler. Temel Bileşen Analizi
(TBA) ve Çekirdek TBA. Bağımsız Bileşen Analizi. Negatif olmayan Matris
Faktörizasyonu. Sözlük tabanlı, seyrek ve aşırı-tam veri gösterimleri. Düşük ranklı
matris gösterimleri. Regresyon ve doğrusal kestirim. Olasılıksal Dereceli Azalma ve LMS
uyarlamalı süzgeçler. Kümeleme ve sınıflandırma. Sinirsel ağlar. Evrişimsel sinirsel
ağlar, bu ağların işaret ve görüntü işleme uygulamaları. Ders önkoşulu olarak, iyi
derecede olasılık teorisi, doğrusal cebir ve işaret ve sistemler teorisi bilgisi
gerekmektedir. Ders dönem projesi ve ödevleri yazılım tabanlı benzetimler
gerektirecektir

Koordinatörleri
Ibraheem Abdullah Mohammed Shayea
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023