Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EHB 328E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İşaret İşleme için Makine Öğrenmesi
İngilizce Machine Learning for Signal Processing
Dersin Kodu
EHB 328E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ibraheem Abdullah Mohammed Shayea
Dersin Amaçları (1) Öğrencilere işaret işleme uygulamalarında kullanılan temel makine öğrenmesi
tekniklerini tanıtmak
(2) Öğrencilere bilimsel programlama yeteneklerini geliştirecekleri gerçekçi işaret
işleme problemleri sağlamak
(3) Öğrencilerin işaret işleme, lineer cebir, olasılık gibi konulardaki teorik bilgi ve
becerilerini güncel problemler vasıtasıyla pratik amaçlar için kullanmalarını sağlamak
Dersin Tanımı Ders kapsamı şu başlıkları içerecektir: Veri güdümlü gösterimler. Temel Bileşen Analizi
(TBA) ve Çekirdek TBA. Bağımsız Bileşen Analizi. Negatif olmayan Matris
Faktörizasyonu. Sözlük tabanlı, seyrek ve aşırı-tam veri gösterimleri. Düşük ranklı
matris gösterimleri. Regresyon ve doğrusal kestirim. Olasılıksal Dereceli Azalma ve LMS
uyarlamalı süzgeçler. Kümeleme ve sınıflandırma. Sinirsel ağlar. Evrişimsel sinirsel
ağlar, bu ağların işaret ve görüntü işleme uygulamaları. Ders önkoşulu olarak, iyi
derecede olasılık teorisi, doğrusal cebir ve işaret ve sistemler teorisi bilgisi
gerekmektedir. Ders dönem projesi ve ödevleri yazılım tabanlı benzetimler
gerektirecektir
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
(I) Verili bir işaret işleme öğrenme problem için parametrik bir model önerme ve
modelin parametrelerinin veriden kestirme,
(II) Bir gözlem kümesi ve sınıflar verildiği halde gözlemlerin hangi sınıfa ait olduğuna
karar verecek bir dizge tasarlama,
(III) Büyük ölçekli işaret işleme problemleri için hesapsal açıdan düşük maliyetli
sayısal yönergeler uygulama,
(IV) Verinin daha verimli işlenmesi için boyutunun küçültülmesi,
becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023