Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EEF 210 - Diferansiyel Denklemler
 

EEF 210 - Diferansiyel Denklemler

Dersin Amaçları

Bu dersi tamamlayan öğrenciler şu yetkinlikleri kazanır:
• Diferansiyel denklemleri belirli özelliklere göre sınıflandırmak
• Birinci dereceden doğrusal denklemleri ve belirli tipteki doğrusal olmayan denklemleri çözebilmek ve çözümleri yorumlayabilmek
• Doğrusal diferansiyel denklemlerin çözümlerinin varlığı ve tekliği için gerekli koşulları anlamak
• Sabit katsayılı ikinci ve daha yüksek dereceden doğrusal diferansiyel denklemleri çözebilmek ve doğrusal olarak bağımsız çözümlerden tüm çözümleri oluşturabilmek
• İkinci dereceden lineer diferansiyel denklemler için sıradan ve düzenli tekil noktalar hakkında seri çözümler bulmak
• Laplace dönüşümünü kullanarak başlangıç değer problemlerini çözmek
• Doğrusal diferansiyel denklem sistemlerini lineer cebir yöntemleriyle çözebilmek

Dersin Tanımı

1. Giriş (Chapter 1)
2. Birinci Dereceden Diferansiyel Denklemler (Chapter 2)
3. İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemler (Chapter 3)
4. Yüksek Dereceden Diferansiyel Denklemler (Chapter 4)
5. İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri (Chapter 5)
6. Laplace Dönüşümü (Chapter 6)
7. Birinci Derece Doğrusal Denklem Sistemleri (Chapter 7)

Koordinatörleri
Aydın Tarık Zengin
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024