Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EHB 408E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Telsiz İletişim Ağları
İngilizce Wireless Com.Networks
Dersin Kodu
EHB 408E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Güneş Zeynep Karabulut Kurt
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere telsiz haberleşme ağ mimarilerini ve ağ tasarım kavramlarını verilmesi.
2. Telsiz haberleşme ağ katmanlarının görevlerinin öğretilmesi.
3. Öğrencilere telsiz haberleşme ağ yönetiminin temellerinin verilmesi.
Dersin Tanımı Telsiz haberleşme ağları ve gezgin hesaplamaya giriş. Ağ mimarisi ve birimleri. Açık sistemler arabağlaşımı (OSI) referans modeli: Fiziksel katman kavramlarının tekrarı, ortam erişim kontrolü (MAC), şebeke ve taşıma katmanları. Servis kalitesi (QoS), güvenlik ve kimlik kontrolü yönetimi. Telsiz haberleşme ağlarında gezginlik desteği ve gezgin hesaplama. Ağ performansının değerlendirilmesi. Telsiz yerel alan ağ sistemleri. Uygulamalar ve görünüm.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanır:
1. Telsiz haberleşme ağ mimarilerini, birimlerini ve bunların fonksiyonlarını anlama.
2. OSI Referans Modelini, ilgili ağ katmanlarını ve bunların görevlerini anlama.
3. Telsiz haberleşme ağlarında performans ölçümü ve analizi.
4. Gezginliğin haberleşme mimarisine etkilerini anlama.
5. Gezgin hesaplamanın temellerini bilme.
6. Telsiz yerel alan ağ sistemlerinin ana kuramlarını anlama.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Mobile Communications, Jochen Schiller, Addison-Wesley, 2nd Ed., 2003.
Diğer Referanslar 1) Resource, Mobility, and Security Management in Wireless Networks and Mobile Communications, Editor(s): Honglin Hu, Yan Zhang, Masayuki Fujise, CRC Press, 2006.
2) Wireless Quality of Service: Techniques, Standards, and Applications Editor(s): Maode Ma, Mieso K. Denko, CRC Press, 2008.
3) Mobile Computing Handbook, Editor(s): Mohammad Ilyas, Boca Raton, Imad Mahgoub, CRC Press, 2004.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023