Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EHB 351E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Analog Haberleşme
İngilizce Analog Communications
Dersin Kodu
EHB 351E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Güneş Zeynep Karabulut Kurt
Dersin Amaçları 1. Analog haberleşme sistemlerinin analizi ve tasarlanmasına ilişkin kavramların verilmesi.
2. Analog genlik modu¨lasyonu ve u¨stel modu¨lasyon tu¨rlerinin ve analiz yöntemlerinin öğretilmesi.
3. Öğrencilerin ileri du¨zey sayısal haberleşme derslerine hazırlanması.
Dersin Tanımı Haberleşme sistemlerine giriş, modu¨lasyon tu¨rleri, iletişimdeki kısıtlamalar. Spektral analiz. Enerji ve gu¨ç spektral yoğunluğu. İşaretlerin doğrusal sistemlerden iletimi. Genlik modu¨lasyonu (GM) tu¨rleri: Taşıyıcılı genlik modu¨lasyonu, taşıyıcısı bastırılmış çift yan band modu¨lasyonu, tek yan band modu¨lasyonu, artık yan band modu¨lasyonu. Genlik modu¨latörleri, demodu¨latörleri. Üstel modu¨lasyon tu¨rleri: Frekans ve faz modu¨lasyonu (FM, PM). Frekans modu¨latörleri, demodu¨latörleri. Frekans bölmeli çoğullama (FDM). GM radyo yayıncılığı, FM radyo yayıncılığı, su¨perheterodin alıcılar. Stereo FM. Televizyon yayıncılığı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanır:
I. Analog haberleşmedeki temel kavram ve kısıtlamaları anlama.
II. Fourier serisi ve dönu¨şu¨mu¨ teknikleri ile işaretlerin spektral özelliklerini analiz etme.
III. Doğrusal sistemlerden iletimi anlama ve iletim kanallarındaki gu¨ru¨ltu¨, girişim gibi bozucu etkileri tanımlama.
IV. Çeşitli genlik modu¨lasyonu (GM, ÇYB, TYB, AYB) tu¨rlerini anlama, genlik modu¨lasyonlu işaretlerin zaman ve frekans bölgelerinde analizini yapma, modu¨latör/demodu¨latör yapılarını tasarlama.
V. Üstel modu¨lasyon (FM,PM) tu¨rlerini anlama, u¨stel modu¨lasyonlu işaretlerin zaman ve frekans bölgelerinde analizini yapma, modu¨latör/demodu¨latör yapılarını tasarlama.
VI. Frekans bölmeli çoğullama, stereo FM ve su¨perheterodin tekniklerini anlama.
VII. GM ve/veya FM ile radyo-TV yayıncılığı hakkında temel bilgi sahibi olma.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer
Ders Kitabı Fundamentals of Communication Systems, J.G.Proakis and M.Salehi, Prentice-Hall, 2005.
Diğer Referanslar 1) İletişim Sistemlerinin Temelleri: Fundamentals of Communication
Systems, (Prentice Hall, Proakis & Salehi), Çevirenler: H. Altun, E. Öztu¨rk,
Y.E. Yenice, Nobel Yayın Dağıtım, 2010.
2) An Introduction to Analog and Digital Communication Systems, S. Haykin and M. Moher, John Wiley & Sons, 2nd Edition, 2006.
3) Communication Systems, A.B.Carlson, P.B.Crilly, J.C.Rutledge, McGraw- Hill, 4rd Edition, 2002.
4) Communication Systems, S.Haykin and M. Moher, John Wiley & Sons, 5th Edition, 2009.
5) İletişim Kuramı, H.Derin ve M.Aşkar, ODTÜ Yayınları, 1982.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022