Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 544 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Enerji Verimli Aydınlat.Teknolojileri
İngilizce Energy Efficient Lighting Technologies
Dersin Kodu
EBT 544 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Sermin Onaygil
Önder Güler
Dersin Amaçları 1. Sanayi, bina ve ulaşım sektörlerindeki aydınlatma tesisatları için geçerli kalite kriterleri, aydınlatma teknolojileri ve tasarım tekniklerini öğretmek,
2. Yeni teknolojiler ve maliyet analizleri ile enerji tasarruf potansiyellerini değerlendirmek,
3. Aydınlatma teknolojilerinin Enerji Verimliliği uygulamalarındaki yerini ve önemini kavratmak.
Dersin Tanımı Fotometrik büyüklükler; Işık üretim teknolojileri; Aydınlatma elemanları; Aydınlatma otomasyonu ve kontrol stratejileri; Aydınlatma hesap yöntemleri; Aydınlatmada enerji verimliliği ile ilgili mevzuat; Aydınlatma tesisatlarında ekonomik analiz ve geri dönüşüm sürelerinin hesaplanması; Sanayi tesisleri, binalar ve ulaşımda verimli aydınlatma teknolojileri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Aydınlatma fotometrik büyüklükleri, ışık üretim teknolojileri, aydınlatma elemanları ve kontrol stratejilerinin Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri açısından önemini kavrama ve bu bilgileri kullanma,
2. Aydınlatma tasarım hesabı yapabilme,
3. Enerji Verimliliği Mevzuatı kapsamında Aydınlatma Mevzuatının önemini ve yerini kavrayabilme,
4. Maliyet analiz yöntemleri ile verimli aydınlatma tesisatlarına karar verebilme,
5. Sanayi, bina ve ulaşımda verimli aydınlatma teknolojilerini öğrenme ve uygulama
becerilerini kazanır
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı R.H.Simpson, Lighting Engineering, Applied Calculations,Architectural Press, 2001
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024