Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 625 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Nükleer teknolojiye genel bir bakış, dünyadaki kullanım alanları,
2 Nükleer atık yönetimi ve atık yönetiminde ülkelerin izlediği politika ve stratejiler,
3 Nükleer atıkların önemi, kaynakları ve sınıflandırılması,
4 Radyoaktif atık yönetiminde temel basamaklar
5 Atık gideriminde uygulanan ön işlemler (yakma, evaporasyon)
6 Atıkların immobilizasyonunda kullanılan teknikler (çimentolaştırma, polimerizasyon ve camlaştırma),
7 Nükleer atıkların saklanması, yer seçimi, önemi ve dikkat edilmesi gereken hususlar.
8 Nükleer atıkların elden çıkartılması, elden çıkartmada ülkelerin izlediği politikalar ve ayırma teknikleri, aktinit ve lantanit ayırmada kullanılan teknikler,
9 Atık idaresinde yeni ekstraksiyon teknikleri ve bunların uygulamaları,
10 Adsorpsiyon tekniğinin tanımı, kapsamı ve nükleer teknolojideki uygulamaları,
11 İyon değiştirme teknolojisinin tanımı, kapsamı ve nükleer teknolojideki uygulamaları,
12 Membran teknolojisi ve nükleer teknolojideki uygulamaları
13 Biyoremidasyon tekniğinin tanımlaması, kapsamı ve nükleer teknolojideki uygulamaları,
14 Nükleer atıkların ekolojik ve radyolojik risklerinin değerlendirilmesi ve tartışılması,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024