Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 546 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Enerji Bilim&Teknolojisi.Özel Konular: Elektrik Enerjisi Santral Yatırımları Analizi
İngilizce Special Topics in Energy Science and Technology:Analysing of Electrical Energy Power Plant Invesments
Dersin Kodu
EBT 546 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Sermin Onaygil
Gökmen Topuz
Dersin Amaçları 1. Dünya’da ve Türkiye’de elektrik enerjisi sektörünün gelişimi ve gelecek beklentileri hakkında bilgiler vermek,
2. Enerji santral yatırım kararlarının alınmasında gerekli olan teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri amaçlı analiz yöntemlerini öğretmek.
Dersin Tanımı Bu derste Dünya’da ve Türkiye’de elektrik enerjisi sektörünün gelişimi ve gelecekteki beklentileri ile Türkiye’deki sektörel yapılanması incelenecektir. Değişik elektrik enerjisi santrallerinin kaynak tedarikleri, çalışma teknikleri, yatırım içerik ve maliyet değerlendirmeleri ile işletme-bakım maliyetleri hakkında temel bilgiler verilecektir.
Gelişen ve değişen enerji sektöründe, enerji santral yatırımlarının yatırım kararlarının alınabilmesi için gerekli teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal etki değerlendirilmelerinin nasıl yapılması gerektiği anlatılıp, bu konuda bakış açısı zenginliği oluşturulmaya çalışılacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Dünya’da ve Türkiye’de elektrik enerjisi sektörünün gelişimi ve gelecek beklentileri hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgilerini kullanma,
2. Elektrik enerjisi santral yatırımlarını teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları ile irdeleyen analizler yapabilme,
3. Türkiye’de elektrik enerjisi santral yatırımları konusunda kavramsal düşünüp, yorumlar yapabilme
becerilerini kazanır.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Carol Dahl, International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies and Profits, PennWell, ISBN:978-0-87814-799-1, 2004
Diğer Referanslar 1. World Energy Outlook, IEA, 2019
2. Energy Predictions, Deloitte, https://www.deloitte.com, 2011
3. Global Renewable Energy Market, IEA, 2011
4. Hossein Razavi, Financing Energy Project in Developing Countries, PennWell, ISBN:978-1-59370-124-6, 2007
5 Denton Wilde Sapt LLP, Public Private Partnerships: BOT Techniques and Project Finance, Second Edition, Euromoney Books, ISBN:978-1-84374-275-3, 2006
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024