Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / RBT 517 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Nükleer yakıt teknolojisi ve temel bölümlerinin (yakıt hazırlama, tekrar işleme ve atık idaresi) ve nükleer yakıt çevriminin tanıtılması, fisyon teorisi, fisyon enerjisi, fisyon ürünlerinin kütle ve enerji dağılımı
2 Zincirleme reaksiyon, çoğalma faktörü, tesir kesitleri ve ortalama yol hesapları, zincirleme reaksiyon kontrolu, kritik kütlenin hesaplanması, tesir kesitleri ve ortalama serbest yol hesapları
3 Nükleer reaktörlerin temel bileşenleri (yakıt, yavaşlatıcı, soğutucu, kontrol çubukları ve yansıtıcı), görevleri ve yapı malzemelerinin tanıtılması
4 Homojen ve heterojen reaktörler, termal nükleer reaktörlerin prensipleri, dört çarpan formülü, ? faktörü ve çeşitli yakıt zenginliklerinde hesaplanması
5 Reaktörün gücü ve hesaplanması, reaktörlerin sınıflandırılması ve yakıt tipleri
6 Yakıt teknolojisinde önemli uranyum bileşikleri, uranyum kaynakları, uranyum ihtiva eden başlıca mineraller
7 Uranyumun kimyası, uranyum çözelti kimyası
8 Cevherden uranyum ekstraksiyonu, uranyum cevher işleme
9 Özüteme kimyası, asit ve alkali özütleme, özütleme parametreleri ve yöntemleri, özütleme çözeltisinin deriştirilmesi, iyon değiştiriciler
10 Solvent ekstraksiyonunun temel prensipleri, temel komponentleri, görevleri ve uygulamaları
11 Uranyumun çöktürülmesi, sarı pasta üretimi
12 Uranyum rafinasyonu ve uranyum rafinerileri, ilgili uranyum bileşiklerinin eldesi
13 Uranyumun reaktör yakıtı olarak hazırlanması
14 Yakıt üretimi, nükleer yakıt teknolojisinin diğer konuları, uranyum zenginleştirme yöntemleri
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023