Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 526E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Yakıt Hücrelerine Genel bir Bakış
2 Temel Kavramlar: Yakıt Hücrelerinin Tarihçesi, Tanımı, Elektrokimya ve Termodinamik
3 Yakıt Hücresi Çeşitleri, Yakıt Hücrelerinin Avantajları, Yakıt Hücresi Sisteminin Diğer Parçaları
4 Verimlilik ve Yakıt Hücresi Voltajı; Verim Limiti; Basınç ve Gaz Konsantrasyonunun Etkisi
5 Proton Değişticili Membran Yakıt Hücreleri
6 Alkalin Elektrolit Yakıt Hücreleri
7 Fosforik Asit Yakıt Hücreleri,
8 Erimiş Karbonat Yakıt Hücreleri
9 Katı Oksit Yakıt Hücreleri
10 Doğrudan Metanol Kullanan Yakıt Hücreleri, Biyoyakıt Hücreleri
11 Yakıt Hücresi Sistemleri ve Yakıt Hücresi Uygulamaları
12 Yakıt Hücresi Temel Hesaplamaları: Voltaj Düşmeleri, Akım, Güç, Verim, vb.
13 Yakıt Hücrelerinin Matematiksel Modellemesine Genel Bir Bakış
14 Denklemler ve Sınır Koşulları: Konveksiyon-Difüzyon Denklemi, DarcyKanunu, Elektriksel Alan Denklemi, Elektroosmotik Sürükleme, vb
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023