Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 502E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İleri Akışkanlar Dinamiği
İngilizce Advanced Fluid Dynamics
Dersin Kodu
EBT 502E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayşe Filiz Baytaş
Dersin Amaçları 1- Akışkanlar dinamiği hakkındaki temel bilgileri vermek,
2- Akışkanlar Dinamiğinin temel denklemlerini ve uygulamalarını göstermek,
3- Boyut analizi hakkında bilgi vermek,
4- Viskoz akışlar ve sınır tabaka kavramını tanıtmak,
5- Bu bilgilerin mühendislik problemlerinin çözümünde kullanımını göstermek.
Dersin Tanımı İleri seviyede akışkan mekaniği hakkında temel bilgiler. Akışkan dinamiği üzerine kinematik teori esasları. Kütle korunumu, momentum ve enerji denklemleri. Benzeşim ve boyutsal analiz. Modellemenin esasları. Viskoz akışkanlar, sınır tabaka teorisi, potensiyel akışkanlar ve vorticity dinamiği. Turbulansa ve turbulanslı akışlara giriş. Sıkıştırılabilir akışkanlar için Navier Stokes ve enerji denklemlerinin türetilmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. İleri seviyede akışkan mekaniği hakkında temel bilgileri öğrenme,
2. Temel korunum denklemleri ve uygulamalarını öğrenme,
3. Boyut analizi ve boyutsuz denklem kavramını anlama,
4. Viskoz akış özelliklerini ve sınır tabaka kavramını anlama,
5. Türbülanslı akışın genel özelliklerini öğrenme,
6. Sıkıştırılabilir akışkanlar için korunum denklemlerinin türetimini öğrenme.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Munson, B.R., Young, D.F., Okiishi, T.H., Fundamentals of fluid mechanics, John Wiley, 2002.
Diğer Referanslar 1. Batchelor George K., Introduction to Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 2000.
2. Tritton, D.J., Physical Fluid Dynamics, Oxford Science Publications, 1988.
3. Welty, J.R., Wicks, C.E., Wilson, R.E., Fundamentals of momentum, heat and mass transfer, Wiley, 1984.
4. Bird, R.B.., Stewart W.E., Lightfoot E.N., Transport phenomena, Wiley, 2002.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023