Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 696 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
İngilizce Scientific Research, Ethic and Seminar
Dersin Kodu
EBT 696 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
- 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ayşe Nur Esen
Dersin Amaçları 1. Bilimin tanımı ve bilimsel araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi,
2. Bilimsel metodoloji, araştırma tasarımı ve veri toplama yöntemlerinin öğrenilmesi
3. Bilimsel yayın çeşitlerinin (tez, makale, rapor vb.) öğrenilmesi,
4. Bilimsel araştırma ve yayında uyulması gereken etik ilkelerin öğrenilmesi,
5. Başarılı sunum tekniklerinin değerlendirilmesi, alanındaki güncel gelişmeleri ve
kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan
dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Dersin Tanımı Bilim tanımı ve gelişimi, bilimsel araştırma yaklaşımı, literatür analizi, araştırma tasarımı,
nicel ve nitel araştırma yöntemleri, veri toplanması, tez, proje, ve bilimsel makale yazım
teknikleri, araştırma yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, yayın yapılırken izlenmesi
gereken etik ilkeler, atıfta etik ilkeler, başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi
gereken hususlar, tez konusu/kendi mühendislik alanı kapsamında yapılacak sunumlar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve
yetkinlik kazanırlar;
1. Bilimin, bilimsel bilginin ve bilimin tarihsel gelişiminin ne olduğunu kavramış olma
2. Bilimsel araştırma yöntemlerini anlamış ve uygulayabilecek olma
3. Literatür taraması ve analizi yapabilmek
4. Bilimsel yayın çeşitlerinin neler olduğunu ve temel özelliklerini öğrenmiş olma
5. Bilimsel çalışmada takip edilmesi gereken etik kuralları kavramış ve içselleştirmiş
olmak
6. Teknik veya teknik olmayan konularda sunum hazırlama becerisine sahip olma
7. Sunum yaparken sözel/vokal/görsel olarak dinleyiciye hitap etmeyi öğrenmiş olma
8. Sunum esnasında iletişimin önemini kavrama, topluluk önünde rahat konuşma
becerisine sahip olma
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar [1]Andrwe Bradbury (2006) Çeviri: H.Elçi, Başarılı Sunum Teknikleri, Kaizen
Yayıncılık.
[2]Alley M. (2013) The Craft of Scientific Presentations: Critical Steps to Succeed
and Critical Errors to Avoid, Springer.
[3]Trochim, W.M.K. (2016) Research Methods Essential Knowledge Base. Cornell
University.
[4]Schwabish J. (2016) Better Presentations: A Guide for Scholars, Researchers,
and Wonks, Columbia University Press.
[5]Richard Bowen, W. (2014) Engineering Ethics Challenges and Opportunities”,
Springer e-book.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023