Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / RBT 517 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Nükleer Yakıt Teknolojisi
İngilizce Nuclear Fuel Technology
Dersin Kodu
RBT 517 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Sema Erentürk
Sema Erentürk
Dersin Amaçları 1) Nükleer yakıt teknolojisi ve temel bölümlerini (yakıt hazırlama, tekrar işleme ve atık idaresi) tanımasını,
2) Nükleer enerjinin temel bilgilerini ve prensiplerini (nükleer yakıtlar, fisyon teorisi, zincirleme reaksiyon, kritiklik) kavramasını,
3) Nükleer reaktörler ve konvansiyonel nükleer yakıt yapımı bilgilerinin kavramasını,
4) Bu alandaki yeni gelişmeleri izleyebilmesini ve bilgi kazanmasını sağlamaktır.
Dersin Tanımı Nükleer yakıtlar, yakıt değerleri ve nükleer özellikleri, nükleer yakıt çevrimi, nükleer fisyon ve füzyon, nükleer reaktörler, uranyum ve toryumun dünya rezervleri, üretimleri, uranyumun reaktör yakıtı olarak hazırlanışı, özütleme, iyon değiştirme ve solvent ekstraksiyon prosesleri, sarı pasta üretimi, uranyumun rafinasyonu, nükleer yakıt bileşiklerinin üretimi, uranyumun zenginleştirilmesi, sinterlenmesi, yakıt elemanı imalatı, kullanılmış yakıtın tekrar işlenmesi, tekrar işleme prosesleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1) Nükleer yakıtın temel özelliklerini ve kontrollü zincir reaksiyonun temel prensiplerini kavrayabilme;
2) Dört çarpan formülünün temel bileşenlerini kavrayarak, uygulayabilme;
3) ? faktörünün anlamını kavrayarak çeşitli zenginlikteki yakıtlar için hesaplayabilme;
4) Nükleer yakıt teknolojisinin temel bileşenlerini kavrayarak aralarında ilişki kurabilme;
5) Uranyum yakıt kimyasının temel prensiplerini kavrayabilme;
6) Uranyumun geri kazanılması, konsantre edilmesi ve rafinasyonu aşamalarındaki temel prosesleri kavrayarak izleyebilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024