Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / RBT 504 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Radyasyondan Korunma ve Sağlık Fiziği
İngilizce Radiation Protection and Health Physics
Dersin Kodu
RBT 504 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nilgün Baydoğan
Nilgün Baydoğan
Dersin Amaçları Temel nükleer fizik kavramlarınının radyasyon korunması konularına uygulanmasını öğretmek, iç ve dış doz belirlenmesine yönelik problemlerle ilgili analitik yöntemleri vermek, sağlık fiziğinde karşılaşılan özel konulara ilişkin ygulamalı radyasyondan korunmanın temellerini öğretmek, radyasyondan korunma mevzuatı hakkında bilgi vermek.
Dersin Tanımı Radyasyonun kaynakları, akut ve kronik radyasyonla ışınlanma şartlarında biyolojik etkiler,doz ölçümleme yöntemleri, dış ve iç radyasyondan korunma, her aşamada kaza etkilerininazaltılması için sağlık fiziği uygulamaları, radyasyon çalışanları ve doz limitleri ile halk doz
limitleri, kaza şartlarında uygulanacak sağlık fiziği işlemleri ve ilgili kurallar, koruyucuönlemlerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, iyonize olmayan radyasyon ve halk sağlığı,
radyasyon riskleri ve ilgili hesaplama yöntemleri, radyasyondan korunmada özel konular,
sağlık fiziği mevzuatı
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
I. Akut ve kronik radyasyonla ışınlanma şartlarında biyolojik etkiler hakkında bilgi edinmek
II. İç ve dış doz belirlenmesine yönelik problemlerle ilgili analitik yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak,
III. Radyasyon riskleri ve ilgili hesaplama yöntemleri,
IV. Radyasyondan korunma ve Sağlık fiziği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak,
V. Radyasyondan korunma ve Sağlık fiziğine ilişkin ileri düzeydeki problemleri tanımlamak ve çözümleyebilmek için
gerekli bilgiyi kavrama ve kullanma becerisi kazanır.
VI. Radyasyondan korunma ve Sağlık fiziğine ilişkin veri analizi yapma ve sonuçları yazılı/sözlü sunma becerisi kazanır,
VII. Radyasyondan korunma ve Sağlık fiziği hakkında beceri ve deneyimlerini disiplinlerarası uygulamalara aktarabilme
becerisi kazanır.
becerilerini kazanır.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Grupen, C., Introduction to Radiation Protection: Practical Knowledge for Handling
Radioactive Sources (Graduate Texts in Physics), Springer, Heidelberg, 2010.
2. Buchfield, L.A., Radiation Safety, John Wiley, New Jersey, 2009
3. Turner, J.E., Atoms, Radiation and Radiation Production, A Hodder Arnold Pub, WileyVerlag,
Weinheim,2007.
4. Stabin, M.G., Radiation Protection and Dosimetry: An Introduction of Health Physics,
Springer, New York, 2007.
5. Martin, J.E., Physics for Radiation Protection: A Handbook, Wiley-Interscience. New
York, 2006.
6. Lombardi, M.H., Radiation Safety in Nuclear Medicine, Second Edition, CRC, Boca
Raton, Florida, 2006.
7. Gordan, B., Farb, D., Occupational Radiation Safety Guidebook, University of
Healthcare, Los Angelas, 2005
8. Shapiro, J, Radiation Protection: A Guide for Scientists, Regulations and Physicans,
Harvard University Pres, 4th. Edition, Cambridge, 2002.
9. ICRP Publication 81: Radiation Protection Recommendations as Applied to the Disposal
of Long-lived Solid Radioactive Waste, ICRP (Editor), Pergamon Press, Ottawa, 2000.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020