Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 202E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Ölçmeleri
İngilizce Engineering Surveying
Dersin Kodu
GEO 202E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ergin Tarı
Dersin Amaçları Bu ders kapsamında temel ölçme bilgisine sahip öğrencilerin, aplikasyon için gerekli yöntem, araç ve doğruluk (kalite) bilgisini, mühendislik ölçmelerinde kullanmaları sağlanacaktır. Ayrıca öğrencilerin özellikle ulaştırma yapılarının geometrisinin tasarımında kullanılan geçki elemanları ve bunların geometrik özelliklerine hâkim olarak ve sayısal modeller üzerinde ulaştırma yapılarının arazi geometrisine yatay ve düşey bileşenlerini dikkate alarak, bu tür yapıları maliyet/fayda açısından en uygun geometrik seçeneklerle tasarımlamak ve geometrik uygulamasını gerçekleştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Temel Ölçme kavramları bilindiği varsayılarak mühendislik hizmetleri kapsamında ulaştırma yapılarındaki yapılacak olan aplikasyon işlerine ilişkin temel bilgi ve süreçlerin, hesapların, doğruluk analizlerinin ve ilgili süreçlerin optimizasyonunu konu edinmiş bir derstir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
DÖÇ
1 Ulaştırma yapıları için mühendislik hizmeti kavramını ve aşamalarını tanımlar.
2 Aplikasyon yöntemlerini açıklar ve aplikasyon elemanlarını hesaplar.
3 Aplikasyonda doğruluğu etkileyen faktörleri bilir ve bir kalite ölçütü hesaplar.
4 Kalite gereksinimlerini dikkate alarak aplikasyon için gerekli yöntem ve araçları seçer.
5 Ulaştırma yapılarının geometrik tasarımında düşey geometri ve yatay geometrinin etkileşimli tasarımını kurgular.
6 Ulaştırma yapılarının geometrisinin tasarımında kullanılan geçki elemanlarını ve geometrik özelliklerini anlar ve uygular.
7 Ulaştırma yapılarında geçki yatay ve düşey geometrisine ilişkin hesapları yapar.
8 Sayısal modeller üzerinden mühendislik projelerinin geometrik uyarlamasını yapar.
9 Sayısal modeli üzerinde en uygun yatay ve düşey geometriye sahip mühendislik projesine maliyet ve geometrik ilgili kısıtları dikkate alarak karar verir ve savunur.
Önkoşullar GEO 213 Konum Belirleme Yöntem ve Sistemleri
GEO104E Terrestrial Surveying Equipment and Software
Gereken Olanaklar Derslerin tümünde öğrencilerin hesap makinelerini yanlarında bulundurmaları beklenmektedir. Ödev sırasında kullanılacak olan yazılım ve/veya yazılımlarla ilgili temel bilgiler öğrencilere yazılım firmalarından ilgililerin anlatımı ve yardım dokümanlarının verilmesi ile sağlanacaktır. Sınavlarda sadece programlama özelliği bulunmayan hesap makinelerinin kullanımına izin verilecektir.
Diğer
Ders Kitabı Baykal, O., Mühendislik Ölçmeleri 1, Metinler, Birsen Yayınevi, ISBN: 978-975-511-524-5, İstanbul, 2009
Baykal, O., Tarı, E., Coşkun, M.Z., Mühendislik Ölçmeleri 1, Sayısal Örnekler, Birsen Yayınevi, ISBN: 978-975-511-529-0, İstanbul, 2009
Diğer Referanslar Schofield, W., Breach, M, 2007, Engineering surveying, Elsevier, Oxford.
Uren, J. and Price, W.F. 2006, Surveying for Engineers, 4th ed., Palgrave. ISBN: 1-4039-2054-0, 2006
Muller, G., 1984, Ingeniur Geodesie, VEB Verlag fur Bavasen, Berlin.
O Flaherty, C.A., 1986, Highways, Volume1, Traffic Planning and Engineering, Edward Arnold, London.
Anderson, J.M., Mikhail, E.M., 1998, Surveying: Theory and Practice, WCB/McGraw-Hill.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020