Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 202E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Giriş, genel tanımlar, mühendislik ölçmeleri, mühendislik projelerinin (hizmetlerinin) aşamaları
2 Aplikasyon kavramı, aplikasyon yöntemleri
3 Aplikasyonda hata kaynakları, doğruluğu etkileyen faktörler, doğruluk hesabı
4 Ulaştırma yapıları, özellikleri ve topografya etkileşimi (sıfır poligonu, yatay ve düşey geometri)
5 Ulaştırma yapılarında aplikasyon işleri (koordinatlarla ve bağıl aplikasyon)
6 Geçki düşey (boyuna) geometrisinin tasarımı ve kesin hesabı
7 Geçki yatay geometrisinde ana nokta ve kilometre hesapları (alinyiman ve kurb)
8 Geçki yatay geometrisinin ara noktalarının hesabı(alinyiman ve kurb)
9 Yol-Araç Kinematiği, Geçiş eğrilerinin gerekliliği ve özellikleri
10 Geçiş eğrilerinin koordinatlarının hesabı
11 Geçiş Eğrili Geçki yatay geometrisinin ana nokta kilometre ve koordinatlarının hesabı (alinyiman, kurb ve klotoid)
12 Geçiş Eğrili Geçki yatay geometrisi çeşitleri hesabı (alinyiman, kurb ve klotoid)
13 Geçiş Eğrili Geçki yatay geometrinin ara nokta koordinatlarının hesabı (alinyiman, kurb ve klotoid)
14 Geçiş Eğrili Geçki yatay geometrinin ara nokta koordinatlarının hesabı (alinyiman, kurb ve klotoid)-devam
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020