Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 510E - CBS ve Uzaktan Algılama ile çevresel Modelleme
 

GEO 510E - CBS ve Uzaktan Algılama ile çevresel Modelleme

Dersin Amaçları

i)Günümüzde tüm dünyayı ve ülkemizi ilgilendiren çevresel etkileşimlerin/sorunların çözümünde ve modellenmesinde Uzaktan Algılama ve CBS gibi yeni teknolojilerin kullanım alanlarının ve kullanılan modellerin tanıtılması amaçlanmaktadır.
ii)Verilen farklı uygulama örnekleri ile CBS ve UA gibi yeni teknolojilerin çevresel modellemeye katkıları, avantajları ve dezavantajları irdelenerek bu yöntemleri analiz edebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırılmaya çalışılacaktır.

Dersin Tanımı

Giriş, Modelleme, Çevresel haritalama ve izleme, mekansal veri, veri yönetimi, çevrele haritalamada yeni algılayıcılar, Dünyada/Türkiye’de çevresel sorunlar, CBS’ye giriş, Uzaktan Algılamaya giriş, CBS ve UA ile çevresel izleme, CBS ile UA entegrasyonu, Örnek çalışmalar, öğrenci sunumları ve genel değerlendirme.

Koordinatörleri
Ayşe Filiz Sunar
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022