Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 510E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe CBS ve Uzaktan Algılama ile çevresel Modelleme
İngilizce E.Modelling With GIS&Rem.Sens.
Dersin Kodu
GEO 510E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayşe Filiz Sunar
Dersin Amaçları i)Günümüzde tüm dünyayı ve ülkemizi ilgilendiren çevresel etkileşimlerin/sorunların çözümünde ve modellenmesinde Uzaktan Algılama ve CBS gibi yeni teknolojilerin kullanım alanlarının ve kullanılan modellerin tanıtılması amaçlanmaktadır.
ii)Verilen farklı uygulama örnekleri ile CBS ve UA gibi yeni teknolojilerin çevresel modellemeye katkıları, avantajları ve dezavantajları irdelenerek bu yöntemleri analiz edebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırılmaya çalışılacaktır.
Dersin Tanımı Giriş, Modelleme, Çevresel haritalama ve izleme, mekansal veri, veri yönetimi, çevrele haritalamada yeni algılayıcılar, Dünyada/Türkiye’de çevresel sorunlar, CBS’ye giriş, Uzaktan Algılamaya giriş, CBS ve UA ile çevresel izleme, CBS ile UA entegrasyonu, Örnek çalışmalar, öğrenci sunumları ve genel değerlendirme.
Dersin Çıktıları i)Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, geomatik mühendisliği alanının çevre mühendiliği gibi ilişkili olduğu disiplinler arası entegrasyonu sağlayabilme, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,
ii)Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,
iii)Çevresel problemler ilişkili mevcut yöntemleri ve modelleri eleştirisel bakışla değerlemdirme becerisi,
iv)Çevre ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve kültürel sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini sağlayabilme becerisi
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer Güncel çevre problemlerinin çözümü için literatürde mevcut ve önerilen farklı modellerin ve veri türlerinin araştırılarak teorik incelenmesi ve bir uygulama örneğiyle açıklanarak sunulmasını kapsayan bir dönem ödevi verilecektir.
Ders Kitabı Goodchild, M. F., B. O. Parks and L.T. Steyaert, 1993. Environmental Modeling with GIS, Oxford University Press, New York.
Uzaktan Algılama, Anadolu Universitesi, (Editör: Filiz Sunar), No:2320/1317, 2011.
Dijital Görüntü İşleme, Anadolu Universitesi, (Editör: Filiz Sunar), No:3658/2486, 2017.
Diğer Referanslar Laurini, R.; 1992. Thompson D. Fundamentals of Spatial Information Systems. San Diego, CA, Academic Press Inc.
Richards, J.A., 1986. Remote Sensing Digital Image Analysis. An Introduction. Berlin, Springer-Verlag.
Burrough, P.A., 1987. Principles of geographical information systems for land resources assessment. Oxford, Clarendonn Press.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022