Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PET 504E - İleri Kuyu Testleri Analizi
 

PET 504E - İleri Kuyu Testleri Analizi

Dersin Amaçları

Kuyu basınç testlerinin ve analizinin temeli; Enjeksiyon/basınç düşüm ve basınç azalım/basınç yükselim
testleri; Gözenekli ortamda akış denklemlerinin türetilmesi ve çeşitli başlangıç ve sınır koşulları ile
çözümlenmesi; Girişim testi; Kuyuiçi depolaması ve kuyu civarı zar etkilerinin modellenmesi; Klasik analiz
yöntemleri (eğri çakıştırma ve doğru uydurma analiz yöntemleri); Modern analiz yöntemleri (basınç-türev
ve basınç-integral yöntemleri, bilgisayar destekli eğri çakıştırma yöntemleri); Uzayda ve zamanda
süperpozisyon (girişim, sınır etkileri ve değişken debide üretim etkilerinin modellenmesi); Sınırsız ve sınırlı
(dış sınırları sabit basınçlı veya akışa kapalı) homojen rezervuar sistemlerinde yer alan düşey kuyular için
akış rejimlerinin incelenmesi; Konvolüsyon ve Dekonvolüsyon; Gaz kuyu testleri; DST testleri; Karmaşık
kuyu/rezervuar sistemlerinde kuyu testlerinin analizine kısa bir bakış (yatay kuyular, doğal çatlaklı
rezervuar sistemleri).

Dersin Tanımı

Endüstride, kuyu ve rezervuar hakkında bilgi edinmek ve kuyu/rezervuar sistemi için bir model oluşturmak
üzere başvurulan en önemli araçlardan biri kuyu basınç testi ve analizleridir. Son yıllarda, bilgisayar
teknolojisindeki hızlı gelişmeler, kuyu basınç testi tiplerinde ve analizlerinde yeni model ve yöntemlerin
geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Bu derste temel amaç, kuyu testlerinde, analiz ve tasarımlarda
izlenecek temel yaklaşımların, temel analiz denklemlerinin türetilmesi, klasik ve modern analiz
yöntemlerinin öğrencilere aktarılmasıdır.

Koordinatörleri
İhsan Murat Gök
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024