Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PET 504E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İleri Kuyu Testleri Analizi
İngilizce Advanced Well Test Analysis
Dersin Kodu
PET 504E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İhsan Murat Gök
Dersin Amaçları Kuyu basınç testlerinin ve analizinin temeli; Enjeksiyon/basınç düşüm ve basınç azalım/basınç yükselim
testleri; Gözenekli ortamda akış denklemlerinin türetilmesi ve çeşitli başlangıç ve sınır koşulları ile
çözümlenmesi; Girişim testi; Kuyuiçi depolaması ve kuyu civarı zar etkilerinin modellenmesi; Klasik analiz
yöntemleri (eğri çakıştırma ve doğru uydurma analiz yöntemleri); Modern analiz yöntemleri (basınç-türev
ve basınç-integral yöntemleri, bilgisayar destekli eğri çakıştırma yöntemleri); Uzayda ve zamanda
süperpozisyon (girişim, sınır etkileri ve değişken debide üretim etkilerinin modellenmesi); Sınırsız ve sınırlı
(dış sınırları sabit basınçlı veya akışa kapalı) homojen rezervuar sistemlerinde yer alan düşey kuyular için
akış rejimlerinin incelenmesi; Konvolüsyon ve Dekonvolüsyon; Gaz kuyu testleri; DST testleri; Karmaşık
kuyu/rezervuar sistemlerinde kuyu testlerinin analizine kısa bir bakış (yatay kuyular, doğal çatlaklı
rezervuar sistemleri).
Dersin Tanımı Endüstride, kuyu ve rezervuar hakkında bilgi edinmek ve kuyu/rezervuar sistemi için bir model oluşturmak
üzere başvurulan en önemli araçlardan biri kuyu basınç testi ve analizleridir. Son yıllarda, bilgisayar
teknolojisindeki hızlı gelişmeler, kuyu basınç testi tiplerinde ve analizlerinde yeni model ve yöntemlerin
geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Bu derste temel amaç, kuyu testlerinde, analiz ve tasarımlarda
izlenecek temel yaklaşımların, temel analiz denklemlerinin türetilmesi, klasik ve modern analiz
yöntemlerinin öğrencilere aktarılmasıdır.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020