Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GID 615 - Teknogirişimcilikte Akıllı Ar-Ge Uygulamaları
 

GID 615 - Teknogirişimcilikte Akıllı Ar-Ge Uygulamaları

Dersin Amaçları

Dersin amaçları: gıda sektöründe yeni fikri olan ve bu fikrini ticari olarak uygulamak isteyen girişimci öğrencilere
1) Teknorişimcilik ve teknogirişimcilikte akıllı ar-ge yapılması
2) Sektörde inovatif fikirlerin katma değere dönüştürülme aşamaları
3) Girişimcilikte kamu /özel teşvikler ve destekler
4) İş modelleri ve iş planları
5) Ulusal ve uluslararası boyutta girişimcilik ve önemiiş modelleri ve iş planlarısal ve uluslararası boyutta girişimcilik ve önemi,
6) ekonomik, demografik, teknolojik, politik, yasal ve sosyo-kültürel çevrenin analizinin girişimcilikteki önemi
konularında bilgi kazandırmaktır.

Dersin Tanımı

Girişimciliğin ve teknogirişimciliğin tanımı, girişimcinin ve girişimciliğin doğası, ar-ge ve akıllı ar-ge kavramları, inovatif süreçler, inovatif fikirden katma değere dönüşüm, teknogirişimciliğin faydalanabilecekleri destekler: KOSGEB, Teknokent, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK destek ve teşvikleri, ar-ge ve akıllı ar-ge fikirleri için proje yazımı, patent ve fikri mülkiyet hakları,
ulusal ve uluslararası boyutta girişimcilik ve önemi, girişimciliğin ekonomik büyüme ve gelişmede rolü ve katkısı, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde girişimcilik, ekonomik, demografik, teknolojik, politik, yasal ve sosyo-kültürel çevrenin analizinin girişimcilikteki önemi, bireysel ve iş ağlarının girişimcilikteki önemi,
iş modeli hazırlanması, rekabet ve rekabetin iş kurma aşamasındaki önemi ve rekabetçi iş planının hazırlanması, SWOT analizi, , kaynak analizi, melek yatırımcılar, finansal planlama, analiz ve finansal tabloların oluşturulması, pazar araştırması, fiyatlandırma yöntemlerinin önemi ve fiyatlandırma stratejileri, piyasa yapısı ve piyasa dinamikleri, işletmelerin hukuki biçiminin seçimi: anonim ve limited şirketler, e-pazarlama ve satış, ihracat/ithalatla ilgili yasal düzenlemeler, gümrük işlemleri

Koordinatörleri
Filiz Altay
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022