Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GID 615 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Teknogirişimcilikte Akıllı Ar-Ge Uygulamaları
İngilizce Smart R&D applications in technoentrepreneurship
Dersin Kodu
GID 615 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Filiz Altay
Dersin Amaçları Dersin amaçları: gıda sektöründe yeni fikri olan ve bu fikrini ticari olarak uygulamak isteyen girişimci öğrencilere
1) Teknorişimcilik ve teknogirişimcilikte akıllı ar-ge yapılması
2) Sektörde inovatif fikirlerin katma değere dönüştürülme aşamaları
3) Girişimcilikte kamu /özel teşvikler ve destekler
4) İş modelleri ve iş planları
5) Ulusal ve uluslararası boyutta girişimcilik ve önemiiş modelleri ve iş planlarısal ve uluslararası boyutta girişimcilik ve önemi,
6) ekonomik, demografik, teknolojik, politik, yasal ve sosyo-kültürel çevrenin analizinin girişimcilikteki önemi
konularında bilgi kazandırmaktır.
Dersin Tanımı Girişimciliğin ve teknogirişimciliğin tanımı, girişimcinin ve girişimciliğin doğası, ar-ge ve akıllı ar-ge kavramları, inovatif süreçler, inovatif fikirden katma değere dönüşüm, teknogirişimciliğin faydalanabilecekleri destekler: KOSGEB, Teknokent, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK destek ve teşvikleri, ar-ge ve akıllı ar-ge fikirleri için proje yazımı, patent ve fikri mülkiyet hakları,
ulusal ve uluslararası boyutta girişimcilik ve önemi, girişimciliğin ekonomik büyüme ve gelişmede rolü ve katkısı, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde girişimcilik, ekonomik, demografik, teknolojik, politik, yasal ve sosyo-kültürel çevrenin analizinin girişimcilikteki önemi, bireysel ve iş ağlarının girişimcilikteki önemi,
iş modeli hazırlanması, rekabet ve rekabetin iş kurma aşamasındaki önemi ve rekabetçi iş planının hazırlanması, SWOT analizi, , kaynak analizi, melek yatırımcılar, finansal planlama, analiz ve finansal tabloların oluşturulması, pazar araştırması, fiyatlandırma yöntemlerinin önemi ve fiyatlandırma stratejileri, piyasa yapısı ve piyasa dinamikleri, işletmelerin hukuki biçiminin seçimi: anonim ve limited şirketler, e-pazarlama ve satış, ihracat/ithalatla ilgili yasal düzenlemeler, gümrük işlemleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar:
1) Teknogirişimcilik ve teknogirişimcilikte akıllı ar-ge uygulamaları
2) Değerli ve yenilikçi iş fikrinin ayırt edilebilmesi, ulusal/uluslararası inovatif fikir ve yeni teknolojilerin ticari ortama taşınmasında geçen aşamalar ve yeni teknolojilerin ticari ortama taşınmasındaki potansiyelin belirlenmesi
3) İş fikri ile ilgili pazar araştırmasının analizi
4) Rekabetçi bir iş planı için gerekli stratejik özelliklerinin tanımlanması, fizibilite analizi ve finansal planlamanın aşamaları
5) Bireysel ve iş ağlarının girişimcilikteki önemi
6) Girişimci olmak isteyenlere kamu/özel sektör destek ve teşvikleri
7) Ekonomik, demografik, teknolojik, politik, yasal ve sosyo-kültürel çevrenin analizinin girişimcilikteki önemi
8) Yasal sorumluluklar
9) Patent ve fikri mülkiyet hakları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022