Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / FIZ 641E - Fizikte Monte Carlo Benzetimleri
 

FIZ 641E - Fizikte Monte Carlo Benzetimleri

Dersin Amaçları

Monte Carlo (MC) benzetiminin temelleri, rastgele sayı üreteçleri, Ölçümlerde belirsizlikleri, ölçüm hatalarını saptamak, ortalama ve standart sapma hesaplarını yapmak, Olasılık teorisini, Bayes teoremini, mod, varyans, kovariyans; hata aralığı kavramlarını öğrenmek, binom, Poisson, Gauss, X2 dağılımları gibi yaygın olasılık dağılımlarını incelemek, Hata analizi yapabilmek, sistematik ve istatistiksel belirsizlikleri, hata yayılımını hesaplamak, En küçük kareler metodunu, minimizasyon tekniklerini, parametre tahminleri yöntemlerini, olasılık testlerini, hipotez testlerini, Monte Carlo yöntemiyle Markov fit, MC benzetimi, MC ve istatistiksel fizik, atom sistemlerinin benzetimi.

Dersin Tanımı

1. Bilgisayarlı benzetim yoluyla, deneyin mümkün olduğu ve olmadığı durumlar için fiziksel büyüklükleri hesaplamak,
2. Bunun için Monte Carlo benzetimini, yöntemlerini ve kullanım aşamasındaki inceliklerini göstermek, 3. Monte Carlo benzetimi yazılımı üretmek ve kullanmak.

Koordinatörleri
Kerem Cankoçak
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024